Yhteistyötahot Suomessa

HUS, Iho- ja allergiasairaala, Dosentti, osastonylilääkäri Pekka Malmberg

Ilmatieteen laitos

Turun yliopiston Aerobiologian yksikkö

Helsingin yliopisto, Yliopistotutkija Jan Weckström

Oulun yliopisto, Maantieteen yksikkö

Metsäntutkimuslaitos (METLA)

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri, Oulun yliopistollinen sairaala

Viimeksi päivitetty: 2.2.2015