Eettiset kysymykset arkeologiassa -kurssi 22.1.−16.4.

687345A Eettiset kysymykset arkeologiassa, 3 op

22.1.−16.4., ei opetusta 5.3. ja 9.4.

22.1. klo 14–16 HU109 Johdanto arkeologian eettisiin kysymyksiin (T. Äikäs)

29.1. klo 14–16 KK224 Metallinilmaisinharrastuksen problematiikka arkeologian näkökulmasta (J-M Kuusela)

5.2. klo 14–16 KTK213 Kolonialismi arkeologiassa (M. Modarress)

12.2. klo 14–16 HU110 Ihmisjäännösten tutkimus (S. Niinimäki)

19.2. klo 14–16 HU109 Alkuperäiskansat (T. Äikäs)

26.2. klo 14–16 HU110 Nykyisyyden arkeologia (T. Äikäs)

12.3. klo 08–10 HU208 Vaietut kohteet (T. Ylimaunu)

19.3. klo 08–10 HU210 Uusmuinaisjäännökset ja näkemykset menneisyydestä (J. Ikäheimo)

26.3. klo 08–10 HU210 Kulttuuriympäristö (J. Okkonen)

2.4. klo 08–10 HU210 Arkeologian professio (J. Okkonen)

16.4. klo 14–16 HU303 Kurssitöiden esittely

Last updated: 21.1.2014