Dissertations & theses

 

Below is a list (in reverse chronological order) of all the theses by students whose major was archaeology when they wrote their thesis (starting in 1996). Archaeology theses published at University of Oulu before that time were done in the Department of History within the subject of general history. The theses can be borrowed from the library of the University of Oulu.
 

Dissertations

2017 Väre, Tiina, Osteobiography of Vicar Rungius : analyses of the bones and tissues of the mummy of an early 17th-century Northern Finnish clergyman using radiology and stable isotopes

2016 Kuokkanen, Tiina, Vaatetuksen luokka ja sukupuoli 1600 – 1800-lukujen Oulussa: historiallisen ajan arkeologian näkökulma.

2015 Oikarinen, Teija, Arkeologia digitaalisen aikakauden kynnyksellä.

2015 Tuppi, Juha, Carving territories: road cuttings as part of early socio-political and urban development in central Tyrrhenian Italy with special reference to Crustumerium.

2013 Kuusela, Jari-Matti, Political Economy of Bronze- and Iron Age Societies in the Eastern Coast of the Bothnian Bay CA. 1500 BC-AD 1300

2013 Kallio-Seppä, Titta, Kosteutta, puuta ja vallankäyttöä - arkeologinen näkökulma Oulun kaupungin julkisen tilan kehittymiseen 1600-luvulta 1820-luvulle

2011 Maijanen, Heli, Stature estimation from skeletal elements – General problems and small solutions

2011 Äikäs, Tiina, Rantakiviltä tuntureille – Pyhät paikat saamelaisten rituaalisessa maisemassa

2011 Nurmi, Risto, Development of the urban mind - an object biographical approach: the case study of the town of Tornio, northern Finland

2010 Lipkin, Sanna, Textile-making in central Tyrrhenian Italy from the final Bronze Age to the Republican period

2009 Puputti, Anna-Kaisa, Living with animals: a zooarchaeology of urban human-animal relationships in early modern Tornio, 1621 - 1800

2009 Vaneeckhout, Samuel, Aggregation and polarization in northwest coastal Finland: socio-ecological evolution between 6500 and 4000 cal BP

2008 Berzins, Valdis, Sarnate: living by coastal lake during the East Baltic Neolithic

2007 Ylimaunu, Timo, Aittakylästä kaupungiksi - arkeologinen tutkimus Tornion kaupungistumisesta 18. vuosisadan loppuun mennessä

2005 Torres, Joerges Xaviera, Importancia de la viruela, gastroenteritis aguda y paludismo en Finlandia entre 1749 y 1850

2005 Junno, Juho-Antti, The use of body mass prediction in paleoanthropology : defining species and mating system

2003 Herva, Vesa-Pekka, Mind, Materiality and the Interpretation of Aegean Bronze Age Art. From Iconocentrism to a Material-Culture Perspective

2003 Okkonen, Jari, Jättiläisten hautoja ja hirveitä kiviröykkiöitä. Pohjanmaan muinaisten kivirakennelmien arkeologiaa

2002 Ikäheimo, Janne, Late Roman African Cookware of the Palatine East excavations, Rome. A holistic approach. PDF

2002 Tuovinen, Tapani, The Burial Cairns and the Landscape in the Archipelago of Åboland, SW Finland in the Bronze Age and the Iron Age

1999 Costopoulos, Andre, Simulation and modelling for anthropological archaeology

1998 Paavola, Kirsti, Kepeät mullat: kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista

 

Licentiate's theses

2006 Ylimaunu , Timo, Aittakylästä kaupungiksi. Arkeologinen tutkimus Tornion kaupungistumisesta 17. ja 18. vuosisadalla.

2003 Junno, Juho-Antti, Varhaisten hominidien lajien ja yhteisörakenteiden määrityksestä

2000 Muurimäki, Eero, Realismi ja antirealismi arkeologian tieteenteoriassa C.J. Thomsenista V.G. Childeen

1999 Ikäheimo, Janne, High-quality space-filler. African cookware and the Late Roman trade as evidenced by the Palatine East excavations, Rome

1998 Okkonen, Jari , Muinaiset kivirakennelmat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

 

MA theses

2017 Tiainen, Teemu, Mikroliitti Oy:n muinaisjäännösinventoinnit vuosina 2015 ja 2016 : inventoinneissa löytyneiden uusien kohteiden kvantitatiivinen tarkastelu

2016 Hyppönen, Anna, Jättiläisten valtakunta: jättiläistarinat osana Suomen kiinteitä muinaisjäännöksiä

2016 Huhtelin, Timo, Oulun Pikisaaren pitkä kivijalallinen ja multapenkillinen rakennus keramiikka-aineiston valossa

2016 Ahverdov, Anna, Tupia, saleja ja karjasuojia : keramiikan käyttö kuudessa rakennuksessa Kokkolassa, Oulussa ja Torniossa

2016 Haapakangas, Pauli, Vanhojen kaivausvalokuvien uudelleenhyödyntäminen arkeologiassa : 3D-mallit ja niiden analyysi

2016 Karjalainen, Joni-Pekka, The spell of iron : iron smelting experiments with stone box furnaces of the Finnish Early Iron Age

2016 Nygård, Laura, Kulttuuriperintö ja kävijät kohtaavat merenkurkun maailmanperintöalueella: tarkastelussa arkeologinen kulttuuriperintö suhteessa luonnonsuojeluun.

2016 Palmroos, Antti, Koristellut luuesinefragmentit Suomen kivikautisessa löytöaineistossa.

2016 Korpinen, Niina, The Use of craniofacial measurements in body size estimation: implications for fossil hominins.

2015 Tanska, Terhi, Maakirjakartat arkeologisena tutkimuskohteena – Iin 1600-luvun tilojen paikkoja ja paikkojen merkityksiä.

2015 Luostarinen, Annina, Kulttuuriympäristö kaavoituksessa: arvottaminen kaavasuojelussa Oulun kaupungin keskustassa 50 vuoden ajalla.

2015 Kuvaja, Tiina, Vaihtoehtoinen menneisyys – suomalaisen näennäisarkeologian tarina

2015 Kivioja, Tiina, Kyberarkeologisen museotyön haasteet ja mahdollisuudet : tapausesimerkkinä ''Keskisuomalaista elämää rautakaudella'' -näyttelysuunnitelma

2015 Söderling, Sonja, Rintakehän muodon vaikutus olkaluun poikkileikkauksen muotoon luun toiminnallisen mukautumisen kautta

2014 Heikkinen, Mikko, Häivehautaus havaittu: tutkaluotaus Iin Illinsaaren Suutarinniemen kalmistossa

2014 Koivisto, Emmi, Crowdfunding : the future of archaeology in Finland?

2014 Kieleväinen, Marika, Pohdintaa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja Muonion kunnan kulttuuriperinnön hyödyntämisestä matkailussa : lähitarkastelussa esihistorialliset ja sotahistorialliset kohteet

2014 Koponen, Tuuli, Kuusamon Puutteenkylän Pyhälahden ympäristöhistoria : ihmistoimintaan liittyvä siitepölyanalyysi

2014 Rantanen, Päivi, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikon varhaismetallikautiset kivilajilöydöt ja -esineet

2014 Nordin, Lilli, Itämeren suurten kauppa-alusten kehitys ja rakenne rautakaudelta 1600-luvulle - historiallis-etnografinen analyysi

2014 Hyppönen, Panu Pekka, Salaria via usque ad lapidem XVIII : a reconstruction of the ancient road line between Porta Collina and the 18th milestone of the road

2013 Kivimäki, Taija Sarianna, Ateenan Dionysos-teatterin paikkamäärä

2013 Riutankoski, Matleena, Jalkineet ja niihin liittyvät esinelöydöt Isokatu 11:n alueella sekä nahkakäsityöläisyys Oulussa 1600-1700 -luvuilla

2013 Tolonen, Siiri, Uhraamisen sijoittuminen seidoilla. Geokemiallisia ja -fysikaalisia havaintoja ja tilallista tulkintaa Enontekiön Näkkälän, Utsjoen Sieiddakeädgin, Muonion Kirkkopahdan ja Muonion Porvinniemen seitakohteilla

2013 Laitala, Raisa, Muinaistutkijoiden imago ja sukupuolisuus suomalaisessa kaunokirjallisuudessa

2013 Määttä, Johanna, Leukojen koon ja käytön vaikutus kallon fenotyyppien plastisuuteen Iin Haminan arkeologisen luuaineiston valossa

2013 Toratti, Sisko, Mitä uutta Pompeijista? Pompeiji viidessä suomalaisessa sanomalehdessä 1894-1910 ja 1994-2010

2013 Muilu, Merja, Ukonkynsiä ja tawattomia kiwikaluja. Reisjärven Niinikosken kivikautinen koskilöytö

2013 Hakonen, Aki, Tahkokangas ja metallikausien Oulujokisuu. Kalmiston ja ympäröivän muinaisjäännöskannan sekä alueen yhteisön tutkimus 3d-topografian avulla

2012 Palomaa, Mariko, Pääasiaa oululaisista: Päähine- ja hiuskoristelöydöt Oulun tuomiokirkon kirkkotarhasta

2012 Hakamäki, Ville, Oulun Tahkokankaan kiviröykkiökohde : Ajoitus, funktio ja kulttuurinen konteksti

2012 Kangasniemi, Säde, Taivalkosken kenttäratakohteet ennen ja nyt - muistitieto arkeologisen tutkimuksen tukena

2012 Sarajärvi, Kati, Lasia 1300-1750- lukujen Tornionjoen varrelta : Tutkimus Kainuunkylän, Oravaisensaaren ja Tornion kaupungin arkeologisesta lasiaineistosta, sekä lasiastioiden roolista Tornion porvariston kaupunkilaistumisessa

2012 Mutka, Katja, Napit vastakkain - Metallinapit ja sosiaalinen kontrolli varhaismodernin kauden Torniossa, Oulussa ja Pietarsaaressa

2011 Pärssinen, Salla, "Jos minä en vie, joku varastaa sen". Vedenalaisen kulttuuriperinnön arvostaminen, käyttäminen ja asenteet sitä kohtaan Suomessa sukeltajien näkökulmasta

2011 Vilkama, Rosa, Hammasterveys, ruokavalio ja suuhygienian hoito 1400-1600 -luvun Pohjois-Suomessa - Iin vanhan Haminan hautausmaan vainajien hampaiden paleopatologinen tutkimus

2011 Pelttari, Paula, Suomen saivot - sijainnin, piirteiden ja ympäristön tarkastelua

2011 Heikkilä, Hilkka, Oulun kaupungistumisen ympäristövaikutukset mikrofossiilianalyysin valossa

2011 Jormalainen, Minna, Arkeologisen kenttätutkimuksen historiaa Pohjanmaalla ja Lapissa 1800 - 1960

2011 Uusitalo, Anu, Spurgu junassa? Arkeologia suomalaisessa perusopetuksessa

2011 Saloranta, Anne-Mari, Tornion ja Keminmaan kulmikkaat kivikuopat: Susikuoppia vai saamelaisten uhripaikkoja?

2011 Luukkonen, Mari, Tietokoneet ja digitaalinen 3D arkeologiassa

2011 Nousiainen, Heli, "Vaaratarhat": kiviaitoja, röykkiöitä ja muita muinaisjäänteitä Pellon ja Ylitornion kolmella kohteella

2010 Slavuckis, Andrius, On the meaning of Things: The social role of amber on the Neolithic of the East Baltic: Šventoji amber gatherers

2010 Väänänen, Jouni, Punainen hiekkakivi ja värien käyttö röykkiöissä

2010 Heikkilä, Tiina, Alaraajan virheasentojen ja osteoartroosin välinen yhteys. Västerbjersin, La Torrecillan, Nunnan blockin, Helsingin ja Iin Haminan luukuopan aineistojen osteometrinen ja paleopatologinen tutkimus

2010 Suuronen, Markus, Crustumeriumin kaivausalueen F itäpäädyn löydöt

2009 Oravisjärvi, Jani, Alastomat soturit ateenalaisessa punakuviokeramiikasa 530 - 390 eKr. välisenä aikana

2009 Laurila, Ville, Erämaiden elämää. Tutkimus luonnonsuojelualueiden kiinteästä kulttuuriperinnöstä

2008 Kuusela, Jari-Matti, Esihistoriallisen konfliktiarkeologian teoria - Esimerkkitutkimus Suomen rautakaudesta

2008 Korpi, Hanna-Kaisa ja Nupponen, Piia, Kollajan ja Vuotoksen tekoaltaiden rakentamisen vaikutukset alueiden arkeologiseen resurssiin - muinaisjäännösten arvottaminen

2008 Hauta-aho, Raija, Kaupunki jalkojesi alla: Kaupunkiarkeologiasta kertova näyttely Oulussa 29.1. - 18.2.2008 ja arkeologian popularisointi

2008 Hänninen, Eira, Oulun Virastotalon tontin vuoden 2007 kaivausten yksikön BSY 25/35 eläinluulöydöt

2008 Ikonen Tiia, Oululainen kellari 1600-luvulta 1800-luvun alkuun: Rakennepiirteitä ja kehityslinjoja

2008 Juopperi, Tiina, Arkeologian opiskelijoiden ja valmistuneiden arkeologien näkemyksiä opiskelusta ja työllistymisestä

2008 Ruokolainen, Heidi, Menneisyyttä tulevaisuuteen – Kestävän kehityksen idea arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa, esimerkkeinä Pohjois-Suomessa vuosina 1868–1909 dokumentoituja kiinteitä muinaisjäännöksiä

2008 Salo, Tiia, Valikoitu menneisyys – Arkeologian kuvat Helsingin Sanomien sivuilla

2008 Alatarvas, Kaisa, Kreetan teattereiden suhde ympäristöön noin 600 eKr. - noin 300 jKr.

2007 Pääkkönen, Irmeli, J. V. Calamniuksen toiminta arkeologian alalla

2007 Tuppi, Juha, Crustumeriumin tieuran problematiikka: Asuinpaikkatutkimukset vuosilta 2004 - 2007

2007 Kuusisto, Antti, Crustumerium: The road trench burial ground. Tombs 1-2 (Sepolcreto della Trincea Viaria)

2007 Miettinen, Eeva, Arkeologinen näkökulma Suomen sodan muistoihin Torniossa ja Alatorniolla 1808 - 1809

2007 Modarress-Sadeghi, Mirette, Iranin arkeologiset kenttätyöt ja arkeologisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen

2007 Salo, Eveliina, Liitupiippujen kuluttaminen Torniossa 1600-1700-luvuilla. Keskikadun vuoden 2002 kaivausten liitupiippuaineiston käyttöjälkitutkimus

2007 Majava, Pauliina, Pudasjärven mesoliittinen kivikausi

2007 Sala, Saaraliina, Torus palatinus – suulakivallin esiintyminen Oulun tuomiokirkon 1600- 1700 -lukujen hautalöydöissä

2006 Kuokkanen, Tiina, Suomalaisten arkeologien suhtautuminen sukupuolisuuteen vuodesta 1980 lähtien: Onko sukupuoliarkeologia löytänyt tiensä meille asti?

2006 Harjula, Riikka, Saamelaiset noitahaudat Suomessa

2006 Hyttinen, Marika, Tyrnävän esihistoria alueen kiinteiden muinaisjäännösten valossa

2006 Lehtola, Minna, Kadonnut tehdas ja särkyneet potit: Bennvikin tehtaan toiminta ja tuotanto 1856 - 1863

2006 Pelkonen, Heidi, Lapin rituaalipaikat ja niiden sijainnin tarkastelua

2006 Luostarinen, Marja-Riitta, Valkosavikeramiikan tunnistaminen ja tyypittely: Pohjois-Suomen löydöt.

2006 Heinäaho-Miettunen, Heli, Yli-Iin Kuuselankankaan neoliittisen asuinpaikan palaneet luut

2006 Pääkkönen, Mirva, Tornion Keskikadun kesän 2002 kaivausten nuoremman punasavikeramiikan tarjoilu- ja säilytysastiat

2005 Leppiaho, Annika, "Kivikehiä pirunpellossa". Raahen Saloisten Tervakankaan rautakautinen kalmisto

2005 Hietala, Mikko, Pronssikautisen jousiaseen rekonstruoiminen ja käyttö Oulun Hangaskankaan hautalöydön perusteella

2005 Joona, Juha-Pekka, Vertaileva tutkimus Pohjois-Euroopan esihistoriallisista jousiaseista

2005 Krapu, Antti, Arkeologinen inventointi ja sen karttapohjainen dokumentointi Suomessa. Malli topografisen inventoinnin dokumentointiin

2005 Marin, Sanna, Koljonvirran sotahistoriallinen alue ja sen merkitys paikallisidentiteetille

2005 Puputti, Anna-Kaisa, Analyysi Tornion Keskikadun kaivausten eläinten luista. Alueiden 1 ja 5 isoavihaa edeltävään aikaan ajoittuvat luut

2005 Äikäs, Tiina, Varhaismetallikautiset keittokuopat Oulujokisuussa GIS-tutkimus

2004 Niinimäki, Sirpa, Kasvorekonstruktioiden käyttömahdollisuudet Suomessa

2004 Tranberg, Annemari, Metodina arkeoentomologia. Muinaisuus hyönteisfossiilien tuottaman tiedon näkökulmasta Yli-Iin Purkajansuon kivikautisessa ympäristössä sekä Oulun kaupungin lähimiljöössä 1600-1700-lukujen vaihteessa

2004 Rossi, Aki, Vain kattila ja renki? Oulun Pikisaaren pikiruukki

tuotantolaitoksena ja säikeenä tervatuotteiden kansainvälisessä verkossa

2004 Ronkainen, Marjaana, Saamelaisten kuva Suomen esihistorian tutkimuksessa

2004 Suvanto, Maria, Suomen Kansallismuseon koptilaisten tekstiilien valmistustekniikat

2004 Kallio, Titta, Dendrochronological dating of six buildings from Jan Karlsgården open-air museum and master chronology for the Åland Islands

2004 Nurmi, Risto, Ab urbe Torna condita - Varallisuuden ilmeneminen Tornion kaupungin varhaisvaiheessa kahden kesällä 2002 tutkitun rakennuksen esineistön vertailun perusteella

2004 Jylkkä, Kirsi, Kruunun pajasta Kemin maahan - Keminmaan Valmarinniemen rahalöydöt

2004 Lipponen, Sanna, Textile-making implements from Ficana zone 4a (Italy)

2004 Viljanmaa, Sami, Kuusamo [201] Oivanginjärvi Kotaniemi E. Asuinpaikka neoliittisen kivikauden lopulta Koillismaan vedenjakajaseudulla

2003 Kyllönen, Kimmo, Kokeellisen arkeologian teoria ja käytäntö Suomessa

2003 Maijanen, Heli, Pituusarvioita 1600-700 -luvun oululaisille tuomiokirkon luuaineiston perusteella.

2002 Oikarinen, Teija, Yli-Iin Kuuselankankaan asuinpaikan meripihkalöydöt - osa Kierikin kivikautta

2002 Eilola, Miska, Muinaisjäännöksestä matkailutuotteeksi. Pattijoen Kastellin tuotteistamissuunnitelma

2002 Arminen, Katri, Yli-Iin Kuuselankankaan kivikautisen asuinpaikan tyypillinen kampakeramiikka ja Kierikin keramiikka

2001 Kokko, Teemu, Taottu rautanaula - esinehistoria, tila, paikka, aika ja ihminen

2001 Junno, Juho-Antti, Ilmastonmuutoksen merkitys suvun Homo synnylle

2000 Alakärppä, Jalo & Ojanlatva, Eija, Oulun Peurasuon myöhäiskivikautinen asuinpainanne

1999 Herva, Vesa-Pekka, Visual image and archaeology. The case of Minoan monkeys

1998 Friman, Mika, Videodokumentoinnin mahdollisuuksista arkeologian tutkimuksessa ja opetuksessa

1998 Sarkkinen, Mika, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kansanomaiset valinkivet

 

Secondary MA theses

2008 Posti,Ellen, Naamioiden symboliikkaa Egyptistä

2006 Pääkkönen, Irmeli, J. V. Calamniuksen toiminta arkeologian alalla

1997 Ylimaunu, Timo, Kvenland 1000: Perämeren rannikon ihminen rautakaudella

 

BA theses

Download a full list of BA theses from the link.

Last updated: 21.9.2017