Jari Okkonen

 

Research interests

I’m mostly interested in the archaeology of northern areas from different eras. I’m also interested in issues pertaining to the collection of archaeological information and the generation of data. Over the years, I’ve familiarised myself with geographical information systems and the digitisation of field measurements. Cultural heritage issues, particularly cultural heritage in the context of war and occupations, have been my focus areas in the past few years. One of my recent literary efforts has been the interpretation of the Neolithic stone structures called “giant’s churches” and stone heap monuments in Ostrobothnia as part of the neolithisation of the north. I have also studied Stone Age interaction models in the Baltic Sea area.

 

Active research projects

 • Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä – sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa. Kone foundation, University of Oulu (2014). Principal investigator Jari Okkonen.

 

Previous research projects

 • SCENOP Social Change and Environment in Northern Prehistory. Suomen Akatemia, Oulun yliopisto (2006–2008). Principal investigator Jari Okkonen.
 • Human-animal relationship among Finland’s Sámi 1000-1800 AD: DNA and stable isotope analyses of bones from ritual sites. Suomen Akatemia, Oulun yliopisto (2008-2011). Specialist.

 

Publications

 • Okkonen, Jari (2007) Archaeological investigations at the Sami sacrificial site of Ukonsaari in lake Inari. - Fennoscandia Archaeologica (24), 29-38
 • Okkonen, Jari (2001) Cairns and cultural landscape - an attempt to define Stone Age and Bronze Age land use and territoriality in Ostrobothnia, Finland. Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja. 23-35
 • Nunez, Milton & Okkonen, Jari (1999) Environmental Background for the Rise and Fall of Villages and Megastructures in North Ostrobothnia 4000-2000 cal. BC. Dig it all. Papers dedicated to Ari Siiriäinen. Ed. M. Huurre. - Iskos 12. Helsinki, Archaeological Society of Finland. 105-115
 • Okkonen Jari (2010) Excavation of an Early Metal Age Burial Cairn in Ii, Northern Ostrobothnia. - Faravid (34), 17-28
 • Okkonen, Jari (2012) Havaintoja Suomussalmen TB:n rannan esihistorialliselta asuinpaikalta. - Faravid (36), 7-16
 • Okkonen, Jari (2003) Hetekylän Ruunaharju - varhaismetallikautinen keittokuoppakohde sisämaasta. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Olaus Magnuksen jäljillä. Oulun Historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Toim. H. Turunen. Scripta Historica 30. Oulu, Oulun Historiaseura. 23-28
 • Nunez, Milton & Okkonen, Jari (2005) Humanizing of north Ostrobotnian landscape during the 4th and 3rd millenia BC. - Journal of Nordic Archaeological Science 15, 25-38
 • Okkonen Jari (2009) Itämeri vuorovaikutusalueena kivikaudella. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Itämeren itälaidalla II On the Eastern Edge of the Baltic Sea II. Alenius Kari, Honkala Anita, Wunsch Sinikka. Studia Historica Septentrionalia 58. Rovaniemi, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys. 7-15
 • Okkonen Jari, Ridderstad Marianna (2009) Jätinkirkkojen aurinkosuuntauksia. Ei kiveäkään kääntämättä - Juhlakirja Pentti Koivuselle. Janne Ikäheimo & Sanna Lipponen. 129-135
 • Okkonen, Jari (2003) Jättiläisen hautoja ja hirveitä kiviröykkiöitä. Pohjanmaan muinaisten kivirakennelmien arkeologiaa. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora 52. Oulu.
 • Okkonen, Jari (2006) Jomon-keramiikka - japanilainen vai aasialainen keksintö. Mielikuvien maanosat. Olavi K. Fältin juhlakirja. Toim. K. Alenius et al. Oulu, Redactores. 239-242
 • Okkonen, Jari (2001) Kaikki löytää! Arkeologian tuutorointihanke. Yliopistotiedot. Toim. U. Voutilainen & T. Haapaniemi. - Kuopion yliopiston julkaisuja F. Yliopistotiedot 27. 65-67
 • Okkonen, Jari Pekka (2013) Kuusamon Pyhälahden myöhäisrautakautisen raha-aarteen konteksti ja muinaisjäännösmaisema. - Faravid 37, 7-18
 • Eskola, K. O.; Okkonen, Jari & Jungner, H. (2003) Luminescence dating of a coastal stone age dwelling place in Northern Finland. - Quaternary Science Reviews 22, 1287-1290 . http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
 • Jari Okkonen (2009) Moneen kertaan hukattu - ajatuksia arkeologisesta tiedosta, tulkinnasta ja rautakautisesta kirveestä. - Faravid 2009 (33), 275-283
 • Okkonen, Jari (2011) Muinaismuistoja Kuusamosta rajan molemmin puolin. Harmaata näkyvissä. Kirsti Paavolan juhlakirja. Janne Ikäheimo, Risto Nurmi, Reija Satokangas. Oulu. 117-121
 • Okkonen, Jari (2012) Muinaistutkimuksia Syötteen kansallispuistossa. Historian selkosilla. Jouko Vahtolan juhlakirja. Matti Enbuske; Matti Mäntylä; Matti Salo; Reija Satokangas. - Studia Historica Septentrionalia 65. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. 33-41
 • Okkonen, Jari & Äikäs, T. (2006) Oulun seudun varhaismetallikautiset keittokuopat - käyttötarkoitus ja konteksti. - Faravid 30, 17-32
 • Vaneeckhout, Samuel; Okkonen, Jari; Costopoulos, Andre (2012) Paleoshorelines and prehistory on the eastern Bothnian Bay coast (Finland): local environmental variability as a trigger for social change. - Polar Geography 35 (1), 51-63
 • Kuusela Jari-Matti, Vaneeckhout Samuel, Okkonen Jari (2010) Places of importance and social communication: studying the Pre-Roman cairn field of Viirikallio in Laihia, Finland. - Estonian Journal of Archaeology 14 (1), 22-39 . http://www.kirj.ee/archaeology
 • Okkonen, Jari (1998) Pohdintoja rannikon pronssikulttuurin pohjoisrajalta. - Muinaistutkija (4), 56-61
 • Okkonen, Jari & Heikkilä, Jukka (2011) Pohjois-Suomen kalapatojen arkeologiaa - Havaintoja viidestä sisävesikohteesta. - Faravid 35 (35), 29-43
 • Costopoulos, Andre; Vaneeckhout, Samuel; Okkonen, Jari; Hulse, Eva; Paberzyte, Ieva; Wren, Colin (2012) Social Complexity in the Mid-Holocene Northeastern Bothnian Gulf. - European Journal of Archaeology 15 (1), 41-60
 • Okkonen, Jari (2014) The expressions of monumentality among the Neolithic hunter-gatherers in Finland : remarks on archaeology of giant's churches. Landscapes, histories and societies in the Northern European Neolithic. Furholt, Martin; Hinz, Martin; Mischka, Doris; Noble, Gordon; Olausson, Deborah. - Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 4. Bonn, Habelt. 49-56
 • Okkonen Tuula - Okkonen Jari (2010) The Race for Human Fossils - The Solo Skull in the US Military Documents of Post-War Japan. - Faravid (34), 253-264
 • Okkonen, Jari; Okkonen, Tuula (2011) The US Military Documents of Occupied Japan and the Missing Sinanthropus Pekinensis. - Faravid 35, 127-136
 • Okkonen Jari (2010) The US Occupation Authorities and the Toro Excavation - Remarks on Early Post-War Archaeology in Japan. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Nation-Building, National Identity and the Wider World. Olavi K. Fält and Juha Saunavaara. Studia Historica Septentrionalia 60. Rovaniemi, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys. 43-53
 • Okkonen, Jari (2012) Vierailuja "hiljaisen maailman" kulttuuriperintökohteissa. Stones, bones & thoughts : Festschrift in honour of Milton Núñez. Niinimäki, Sirpa; Salmi, Anna-Kaisa; Kuusela, Jari-Matti; Okkonen, Jari. Oulu, Milton Núñezin juhlakirjan toimikunta. 245-249
 • Okkonen Tuula - Okkonen Jari (2010) Yhdysvaltojen kulttuuriperintöpolitiikka miehitetyssä Japanissa. - Studia Historica Septentrionalia 61. Rovaniemi, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
 • Okkonen Tuula, Okkonen Jari (2009) Yhdysvaltojen suhtautuminen kulttuuriperintöön Japanin miehityksen ensimmäisenä vuonna. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Ystävyyden monet kasvot. Kari Alenius, Olavi K. Fält, Markus Mertaniemi. Studia Historica Septentrionalia 57. Rovaniemi, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys. 1-15
 • Okkonen, Jari (2012) Ympäristötekijät ja yhteisöjen vuorovaikutus Itämeren piirissä keskineoliittisella kaudella. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Itämeren itälaidalla III = On the Eastern Edge of the Baltic Sea III. Alenius, Kari. Studia Historica Septentrionalia 67. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. 157-171

Last updated: 21.9.2017