Arkeologian ja kulttuuriantropologian avoin seminaari

Friday, April 27, 2018

Avoin seminaari kokoontuu perjantaina 27.4., jolloin tohtorikoulutettava Aki Hakonen esittelee meille "Kesän 2018 kenttätutkimuksia Simon Tainiaron kivikautisella kalmistolla".


Yhtä Suomen enigmaattisimmista arkeologisista kohteista, Tainiaroa, tutkitaan kesällä sekä kajoamattomin menetelmin että koekaivauksin. Kohteen laajemmat kaivaukset kolme vuosikymmentä aiemmin paljastivat noin 40 hautaa, ajoittuen viidennelle vuosituhannelle eaa. Vähäisestä tunnettuudestaan huolimatta Tainiaro kuuluu Pohjois-Euroopan vanhimpien, laajimpien sekä pohjoisimpien kivikauden kalmistojen joukkoon. Tutkimusten tarkoituksena on tarkentaa tietoa kohteen laajuudesta sekä sisäisestä rakenteesta, ja ymmärtää Tainiaron merkitys laajemmassa esihistoriassa.

Kuva: Simo Tainiaro W-alue, hauta ruudussa 500/916-918, taso 5,5. E-W. Kuvaaja: Wallenius Tuija, Museovirasto: Arkeologian kuvakokoelma.

Add to calendar

Event location

Hu205, klo 12.15-13.00

Event address

Oulun yliopisto

Back to events

Last updated: 25.4.2018