Professori (associate) Anu Soikkeli valittu Fulbright Arctic Initiative –ohjelmaan

Arkkitehtuurin yksikön professori (associate), TKT, FT Anu Soikkeli on valittu Fulbright Arctic Initiative -ohjelmaan. Ohjelmaan valittiin kahdeksasta Arktisen neuvoston maasta yhteensä 18 tutkijaa. Suomesta Fulbright Arctic Initiative-tutkijoita valittiin mukaan kaksi.

Ohjelmaan valitut stipendiaatit tekevät tutkimusyhteistyötä muodostaen arktisen asiantuntijaverkoston keskittyen kolmeen ennalta nimettyyn laajempaan arktiseen teemaan. Soikkelin tutkimus kytkeytyy teemaan ”The Community Dimensions of Health”. Ohjelman puitteissa stipendiaatit kokoontuvat työskentelemään seminaareissa sekä osallistuvat tutkijavaihtoon yhdessä osallistujamaassa. Soikkeli on ensimmäinen ohjelmaan valittu tutkija, joka on taustaltaan arkkitehti.

18 kuukautta kestävää Fulbright Arctic Initiative-ohjelmaa rahoittaa Yhdysvaltojen ulkoministeriö.

Last updated: 14.12.2020