Kuntasäätiön gradupalkinnot Oulun yliopistosta valmistuneille arkkitehdeille Esko Härköselle ja Eevamaria Juutille

Suomen Kuntasäätiö on 23.11.2017 palkinnut vuoden 2016 parhaana kunta-aiheisena progradu-tutkielmana arkkitehti Esko Härkösen diplomityön 'Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa.

Härkösen opinnäytetyö keskittyy julkisten rakennushankkeiden alkuvaiheisiin ja tarjoaa aineksia käyttäjälähtöisyyden lisäämiseksi niin, että toiminnallisuus ja taloudellisuus paranevat.

Myös kunniamaininnan saanut arkkitehti Eevamaria Juutin diplomityö, jossa selvitettään yhdyskuntasuunnittelun uusia työkaluja, teki vaikutuksen asiantuntijoihin.

Juuti on tarkastellut elinympäristön suunnittelun ympäristövaikutuksia ja suunnittelijan mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota ja paikkaperustaista massadataa terveyttä edistävien ympäristöjen suunnittelussa.

Kummankin palkitun diplomityön pääohjaaja on dosentti, Tkt (arkkitehti) Emilia Rönkkö.

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut vuosittain parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Tänä vuonna tunnustusten jakaminen siirtyi Suomen Kuntasäätiölle.

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna saatiin 20 ehdotusta yhdeksästä yliopistosta ja korkeakoulusta. Tunnustukset myönnetään tutkielmille, joiden aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja hyödyllinen sekä tieteellisesti arvioiden ansiokas.

Lafka onnittelee Eskoa ja Eevamariaa!

Lisää aiheesta

 

Last updated: 28.11.2017