Oskari Vilamon rahasto palkitsi arkkitehti Elina Jaaran diplomityön

Elina Jaaran diplomityö 'Ekotehokas kaupunginosa: täydennysrakentamissuunnitelma Oulun tavararatapihalle' on yksi tänä vuonna Oskari Vilamon rahaston palkitsemista diplomitöistä. Työssään Elina Jaara on tutkinut ilmastonmuutoksen torjuntaa ja pääsötjen hillitsemistä yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Diplomityön teemaksi Elina Jaara on valinnut ekotehokkuuden.

Liikesivistysrahastoon kuuluva Oskari Vilamon rahasto palkitsee vuosittain parhaat edellisenä vuonna valmistuneet rakennusalan opinnäytteet. Rahasto on palkinnut tänä vuonna kolme väitöskirjaa sekä kahdeksan diplomityötä.

Lafka onnittelee lämpimästi Elinaa!

Lisää aiheesta

Last updated: 1.12.2017