Kandidaattiseminaari

Kandidaattiseminaari ("Kuulaluumylly")

yliopistonlehtorit Janne Ikäheimo ja Heli Maijanen

Arkeologian pääaineopiskelijan kannattaa aloittaa kandidaattiseminaarissa käyminen sekä oman kandidaatintutkielman tekeminen 2. vuoden syksyllä. Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää läsnäoloa vähintään 80% istunnoista.

Arkelogian kandidaatintutkielmaa ja kandidaattiseminaaria koskeva tuorein ohjeistus on saatavissa opintojakson omilta sivuilta Noppa-opintoportaalista, kohdasta "Yhteinen lisämateriaali".

Aikataulun voi tarkistaa WebOodista.

Tietoa aiemmin laadittujen kandidaatintutkielmien aiheista ja tekijöistä löydät liitedokumentista.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2018