Kandidaattiseminaari

Kandidaattiseminaari ("Kuulaluumylly")

yliopistonlehtorit Janne Ikäheimo ja Heli Maijanen

Arkeologian pääaineopiskelijoiden suositellaan aloittavan kandidaattiseminaarin ja tutkielman teon kolmannen vuoden syksyllä. Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää läsnäoloa vähintään 80% istunnoista.

Arkeologian kandidaatintutkielmaa ja kandidaattiseminaaria koskeva tuorein ohjeistus on saatavissa seminaarin yhteydessä.

Aikataulun voi tarkistaa WebOodista.

Tietoa aiemmin laadittujen kandidaatintutkielmien aiheista ja tekijöistä löydät liitedokumentista.

Viimeksi päivitetty: 21.8.2019