Arkeologisten kohteiden automaattinen tunnistaminen laserkeilausdatasta

LIDARK

Projektin kuvaus

LIDARK-kehittämishankkeen tavoitteena on tutkia kuinka uutta, tarkempiresoluutioista laserkeilausaineistoa voi hyödyntää tehostetusti arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa ja tutkimuksessa. Hankkeessa selvitetään, miten uusi data mahdollistaa muinaisjäännöskohteiden helpomman tunnistamisen; kuinka aineiston avulla voidaan tarkentaa ohjelmallisesti kohdetietojen spatiaalista tarkkuutta; ja kuinka laserkeilausaineistojen käsittelyä voidaan automatisoida työn tehostamiseksi.

Projektin koordinaattori

Museovirasto

Projektin tulokset

Helmikuussa 2021 käynnistynyt projekti on jo tuottanut yhden julkaisun sekä kaksi vertaisarvioitavana olevaa tutkimusta:

1. J. Ikäheimo & O. Seitsonen: Laserkeilausaineisto 5p kuoppajäännösten tutkimuksessa. Lähetetty arvioitavaksi Muinaistutkija-lehteen 15.2.2021. Käsikirjoitus

2. O. Seitsonen & J. Ikäheimo 2021: Detecting archaeological features with airborne laser scanning in the Alpine tundra of Sápmi, Northern Finland. Remote Sensing 13(8). Linkki (Open Access).

3. J. Ikäheimo: Tervahautojen ilmalaserkeilausavusteinen työpöytäinventointi Suomussalmella. Lähetetty arvioitavaksi Muinaistutkija-lehteen 5.4.2021. Käsikirjoitus

Tutkimusryhmä

Janne Ikäheimo

Yliopistonlehtori