Arkeologisten kohteiden automaattinen tunnistaminen laserkeilausdatasta

LIDARK

Projektin kuvaus

LIDARK-kehittämishankkeen tavoitteena on tutkia kuinka uutta, tarkempiresoluutioista laserkeilausaineistoa voi hyödyntää tehostetusti arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa ja tutkimuksessa. Hankkeessa selvitetään, miten uusi data mahdollistaa muinaisjäännöskohteiden helpomman tunnistamisen; kuinka aineiston avulla voidaan tarkentaa ohjelmallisesti kohdetietojen spatiaalista tarkkuutta; ja kuinka laserkeilausaineistojen käsittelyä voidaan automatisoida työn tehostamiseksi.

Projektin koordinaattori

Museovirasto

Tutkimusryhmä

Janne Ikäheimo

Yliopistonlehtori