Ville Hakamäki

 

Tutkimusintressit

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu pohjoisen Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan taitteen asutushistoriaan eritoten vuosien 800–1300 jKr. välisenä aikana. Tähän liittyen tutkimukseeni kuuluvat muun muassa kysymykset yhteisöjen sosiaalisista rakenteista ja niiden kehityksestä, kulttuurisista kontakteista niin nykyisen Pohjois-Suomen alueella kuin laajemmassakin kontekstissa sekä vanhakantaisen ”autioitumisteorian” kriittinen tarkastelu. Nämä myöhäiseen rautakauteen ja osin myös varhaiseen keskiaikaan liittyvät kysymykset niveltyvät saumattomasti tekeillä olevaan väitöstutkimukseeni, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2017 aikana.

Laajemmassa mielessä kiinnostukseni kohdistuu ihmisten ja artefaktien välisen vuorovaikutussuhteen sekä materiaalisen kulttuurin kehityksen tarkasteluun muun muassa esineiden elinkaaren, kommunikaatioon ja tiedonvälitykseen liittyvien ominaisuuksien sekä erilaisten vaihdon sfäärien kautta. Tähän liittyen myös erilaiset talousantropologian ja sosiologian sovellukset kuuluvat kiinnostukseni kohteisiin. Toinen minua kiinnostava suuntaus on maisema-arkeologia, jossa muinaista ihmistoimintaa ja siitä todistavia arkeologisia kohteita tarkastellaan ympäröivän maiseman osana.

Toimin tohtorikoulutettavana Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa: ”Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä: Sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa.”

 

Julkaisuja

  • Ville Hakamäki, Mika Sarkkinen & Jari-Matti Kuusela, Myöhäisrautakautisia ”irtolöytöjä” Pohjois-Suomesta. Muinaistutkija 1/2013.
  • Ville hakamäki, Aki Hakonen, Mikko Moilanen & Jari-Matti Kuusela, Pohjoissuomalainen miekkalöytö viiden vuosikymmenen takaa. Artefactum 2. http://www.artefacta.fi/tutkimus/artefactum/2
  • Ville Hakamäki & Jari-Matti Kuusela, Examining the Topography and Social Context of Metal Age Artefact Finds in Northern Finland. Fennoscandia Archaeologica XXX, 95–106.
  • Ville Hakamäki, Jari-Matti Kuusela, Mika Sarkkinen & Rosa Vilkama, Utajärven Viinivaaran itäpään rautakautisen löytöpaikan kaivaus ja kartoitus kesäkuussa 2013. Muinaistutkija 4/2013, 2–11.
  • Jari-Matti Kuusela, Ville Hakamäki, Rosa Vilkama & Anna-Kaisa Salmi. A Late Iron Age Inhumation Cemetery in Ii, Northern Ostrobothnia, Finland. Fennoscandia Archaeologica XXX, 126–132.

Viimeksi päivitetty: 1.7.2016