Risto Nurmi

 

Tutkimusintressit

Nykyisten tutkimusintressieni pääpaino on historiallisen ajan pohjoisten yhteisöjen kehityksen tutkimuksessa. Olen ollut jo pitkään kiinnostunut siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet arkeologisten kontekstien esineistön muodostumiseen, ja siitä miten esineistön analyysin avulla voidaan selvittää yhteisöjen maailmakuvaa ja erilaisten yhteisöllisten (usein henkisten) prosessien kehitystä ja peilautumista erilaisten käytössä olleiden esineiden kautta. Minua kiinnostaa ihmisten ja yhteisöjen kulutuskäyttäytyminen, paikallisten tapojen ja perinteiden muodostuminen ja säilyvyys sekä esineiden käytön ja yhteisöllisen roolin monimuotoisuus.  Minua tituleerataan esinetutkijaksi, mutta itse asiassa en koe tutkivani esineitä itsessään enkä koe olevani varsinainen esineasiantuntija. Pyrin pääsemään kiinni ihmisten ajatus- ja arvomaailmaan, ja siinä prosessissa esineet ovat ensisijaisia tiedon välittäjiä.  

 

Käynnissä olevia tutkimushankkeita

 • Emergent Consumer Society and Consumer Symbolism in Early Modern Northern Europe. Suomen Kulttuurirahasto (2014-2017). Vastuullinen tutkija R. Nurmi.
 • Understanding the Cultural Impacts and Issues of Lapland Mining: A Long-Term Perspective on Sustainable Mining Policies in the North. Akatemiaprojekti, Suomen Akatemia, Oulun yliopisto (2014–2018). Tutkimusryhmän jäsen. Vastuullinen tutkija V.-P. Herva.

 

Päättyneitä tutkimushankkeita

 • Kaupunki, raja ja materiaalinen kulttuuri – modernisaation ja globalisaation vaikutuksia pohjoissuomalaisissa kaupungeissa 1600-luvulta lähtien sekä länsirajalla vuodesta 1809 nykypäivään. Emil Aaltosen Säätiö (2009-2011) ja Suomen Akatemia (2010-2011). Tutkimusryhmän jäsen. Vastuullinen tutkija T. Ylimaunu.                    
 • The Material Roots of Modernization in Northern Finland c. AD 1500–1800: An Archaeological Study of Urbanization and Consumption. Oulun yliopisto (2004–2006), tutkimusryhmän jäsen, vastuullinen tutkija J. Ikäheimo.

 

Julkaisuja

 • Mullins, P., Nurmi R. Archaeology of Consumption. Encyclopedia of Global Archaeology 2014:1680-1683. Springer, New York. (Published online: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-0465-2_1318)
 • Salmi, A-K., Tranberg, A., Pääkkönen, M., Nurmi, R. Becoming Modern – Hybrid Foodways in Early Modern Tornio, Northern Finland. International Journal of historical archaeology (Published online: DOI 10.1007/s10761-014-0267-0).
 • Symonds, J., Ylimaunu, T., Salmi, A-K., Nurmi, R., Kallio-Seppä, T., Kuokkanen, T., Kuorilehto, M., Tranberg, A. Time, Seasonality, and Trade: Swedish/Finnish-Sami Interactions in Early Modern Lapland. Historical Archaeology. vol 49(3) (in press)
 • Herva, V-P., Nurmi, R. Material and spiritual engagements with money in a northern periphery of early modern Europe. Journal of Social anthropology. Vol 12. no 3 2012: 287 - 309.
 • Nurmi, R. Development of urban mind – object biographical approach, The case study of Tornio town, northern Finland. Doctoral dissertation, archaeology, University of Oulu, Oulu 2011.
 • Herva, V.-P. & Nurmi, R. Beyond consumption: functionality, artefact biography and early modernity in European periphery. International Journal of Historical Archaeology vol. 13, issue 2, 2009:158-182.
 • Nurmi, R. The others among us? – Saami artefacts in the 17th century urban context in the Tornio town, Northern Finland. Papers for the Máttut - máddagat - The Roots of Saami ethnicities, societies and spaces / places seminar 4th – 6th September 2008, University of Oulu, Finland. Sastamala 2009.
 • Nurmi, R. (The) Memory Remains – The Immaterial Remnants of the Toll Fence in Tornio Town. Papers from the third theoretical seminar for Baltic Archaeologists (BASE 3) held at Ventspils, Latvia, October 4th – 6th, 2007.Interarchaeologia 3. Latvia 2009.

Viimeksi päivitetty: 11.11.2016