Tiina Väre

 

Tutkimusintressit

Erikoistumisalueitani ovat fyysinen antropologia, osteologia ja paleopatologia. Tällä hetkellä työstän väitöstutkimustani, jonka tavoitteena on muun muassa radiologian ja stabiili-isotooppianalyysien keinoin valottaa Keminmaa 1600-luvun alun kirkkoherran, Nikolaus Rungiuksen elämäntarinaa.

Kuolemansa jälkeen kirkkoherra Rungius haudattiin keskiajalta 1800-luvulle noudatetun kirkkohautaustavan mukaisesti kotikirkonsa lattian alle. KIrkkohaudassa vallitsevat olosuhteet suosivat pehmytkudoksen kylmäkuivumista ja johtivat useiden muiden tiloihin haudattujen vainajien ohella myös kirkkoherran Rungiuksen tomumajan muumioitumiseen. Vaikka Rungiuksen muumio onkin vuosisatojen ajan ollut useiden paikallistarinoiden lähteenä, ovat kirkkoherraa itseään koskevat aikalaismaininnat harvinaisia. Uudenaikaisten kajoamattomien menetelmien avulla on kuitenkin mahdollista saada runsaasti uusia tietoja hänen elämästään.

Tutkimuksellisen mielenkiintoni kohteena ovat erityisesti kirkkoherra Rungiuksen ruokavalion, antropometriset ominaisuudet sekä etenkin kuolemaa edeltänyt terveydentila, mutta tarkoitus on tarkastella yleisemmin myös muumioitumisprosessia. Lisäksi olen kiinnostunut Rungiuksen muumion merkityksestä paitsi Keminmaan seurakunnalle ja paikkakuntalaisille, myös sen asemasta epävirallisena reliikkinä. Kuuluisa muumiohan on ollut halukkaiden nähtävillä useiden vuosisatojen ajan.

Tutkimus käynnistyi keväällä 2011 Nikolaus Rungiuksen muumion TT-tutkimuksella, joka paljasti vainajan antropometriset ominaisuudet, säilyneisyyden ja joitain patologisia tiloja valottaen kirkkoherra Rungiuksen elinaikaa ja terveydentilaa ja tallentaen muumion fyysiset ominaisuudet digitaaliseen muotoon.

 

Julkaisut

 • Lipkin, S., Vajanto, K., Kallio-Seppä, T., Kuokkanen, T., Niinimäki, S., Väre, T., & van Bommel, M. (Painossa) Funeral dress and textiles in 17th and 19th century burials in Ostrobothnia, Finland. K. Grömer (toim.) Proceeding of the XII NESAT Conference at Hallstatt, 2014.
 • Kallio-Seppä, T., Väre, T., Heino, M., Junno, J-A., Lipkin, S., Niinimäki, J., Niinimäki, S., Niskanen, M., Núñez, M., Tranberg, A., Tuovinen, S., Vilkama, R. & Ylimaunu, T. (Painossa). Pohjois-Suomen kirkkomuumiot – muuttuvien olosuhteiden vaikutukset muumioiden säilymiseen. Arkeologipäivät 2013.
 • Väre, T., Peuraniemi, N. & Niinimäki, S. (Painossa). Are the cribra orbitalia incidences in 15th to 16th century Ii Hamina skeletal material indicative of malaria? Kongeressijulkaisu: XI Congreso Nacional de Paleopatología, Andorra la Vella 2011.
 • Väre, T., Heino, M., Junno, J-A., Lipkin, S., Niinimäki, J., Niinimäki, S., Niskanen, M., Núñez, M., Tranberg, A., Tuovinen, S., Vilkama, R., Ylimaunu, T.. & Kallio-Seppä, T. 2014. Kempeleen ja Keminmaan vanhojen kirkkojen muumiot. Muinaistutkija 1.
 • Väre, T. 2013. Oliko Rungius pullea? Kaleva 19.5.2013, Sunnuntai-liite.
 • Väre, T. 2012. Kaakamon Harijängän Ruumismäki – Suomen sodan aikainen joukkohauta? Tornionlaakson vuosikirja 2012: 155–174.
 • Väre, T., Junno, J-A., Niskanen, M. & Niinimäki, S. 2012. Osteoarthritis of knee in relation to body weight in the Västerbjers, La Torrecilla, Nunnan block and Helsinki skeletal collections. S. Niinimäki, A-K. Salmi, J-M. Kuusela & J. Okkonen (toim.), Stones, Bones and Thoughts - Festschrift in Honour of Milton Núñez. Milton Núñezin juhlakirjan toimikunta: 158–165.
 • Kallio-Seppä, T., Heikkilä, T., Heinonen, J., Junno, J-A, Kamula K., Korpi H-K., Lipponen S., Miettinen E., Niinimäki S., Sala S., Tanska T., Tranberg A., Vilkama R. 2011. Iin vanhan Haminan hautausmaan naisvainaja CH36. Suomen Museo 2010: 50–83.
 • Väre, T., Niinimäki, S., Junno, J-A., Niinimäki, J., Niskanen, M. & Núñez, M. 2011. Computed Tomography in Aid of Osteoarcheology – a Case Study of Mummified Remains of Vicar Nikolaus Rungius. Fennoscandia Archaeologica XXVIII: 85–88.
 • Niinimäki, S., Heikkilä, T., Niinimäki, J., Niskanen, M., Núñez, M. & Junno, J-A. 2011. Rungiuksen muumion osteoantropologinen tutkimus. J. Ikäheimo, R. Nurmi & R. Satokangas (toim.), Harmaata näkyvissä – Kirsti Paavolan juhlakirja, Oulu: 265–274. 2
 • Heikkilä, T. 2011. Luukuoppa-aineiston alustava paleopatologinen tarkastelu. T. Kallio-Seppä, J. Ikäheimo & K. Paavola (toim). Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa – Arkeologisia tutkimuksia. Oulu, Iin kunta/Euroopan unioni: 97–107.
 • Heikkilä, T. 2011. Murtumien hoito keskiajalla. T. Kallio-Seppä, J. Ikäheimo & K. Paavola (toim). Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa – Arkeologisia tutkimuksia. Oulu, Iin kunta/Euroopan unioni: 106.
 • Junno, J-A., Niinimäki, S., Vilkama, R. & Heikkilä, T. 2011. Luujäännösten analysointi. T. Kallio-Seppä, J. Ikäheimo & K. Paavola (toim). Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa – Arkeologisia tutkimuksia. Oulu, Iin kunta/Euroopan unioni: 138–141.
 • Kallio-Seppä, T., Junno, J-A., Niinimäki, S., Korpi, H-K., Tanska, T., Heikkilä, T. & Kamula, K. 2009. Excavations at Ii Hamina discontinued cemetery - Some preliminary results and implications. Fennoscandia Archaeologica XXVI: 172–176.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2016