Heli Maijanen

 

Tutkimusintressit

Tutkimusalani on biologinen antropologia sisältäen aiheita etenkin bioarkeologiasta forensiseen antropologiaan. Aloitin tutkimusurani arkeologisten luuaineistojen tutkimuksella. Oulun väitöskirjani käsitteli ihmisen pituuden arviointia luiden mittojen perusteella. Siinä samalla kiinnostukseni siirtyi arkeologisista aineistoista moderneihin forensisiin sovellutuksiin. Tennesseen väitöskirjani käsitteli luuston sairauksien käyttöä uhrien tunnistuksessa. Muita kiinnostuksen kohteitani ovat ihmisen morfologinen variaatio, tafonomia, tietokannat sekä metodien ja aineiston keruun yhdenmukaistaminen.   

 

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

  • Evaluation of Osteometric Measurements in Forensic Anthropology. National Institute of Justice-grant, Lincoln Memorial University, University of Tennessee (2014-2015). Tutkimusryhmän jäsen, vastuullinen tutkija N. Shirley.

 

Julkaisuja

  • Niskanen M, Maijanen H, McCarthy D, Junno JA, 2013: The Application of the Anatomical Method to Estimate the Maximum Adult Stature and the Age-At-Death Stature. American Journal of Physical Anthropology 152: 96-106.
  • Ruff C, Holt B, Niskanen M, Sladek V, Berner M,Garofalo E, Garvin H, Hora M, Maijanen H, Niinimäki S, Salo K, Schuplerova E, Tompkins D, 2012: Stature and Body Mass Estimation from Skeletal Remains in the European Holocene. American Journal of Physical Anthropology 148:4: 601-17.
  • Maijanen H & Niskanen M, 2010: New regression equations for Medieval Scandinavians. International Journal of Osteoarchaeology 20: 472-80.
  • Maijanen H, 2009: Testing anatomical methods for stature estimation on individuals from the W. M. Bass Donated Skeletal Collection. Journal of Forensic Sciences 54:4: 746-752.
  • Junno JA, Niskanen M, Nieminen MT, Maijanen H, Niinimäki J, Bloigu R, Tuukkanen J, 2009: Temporal trends in vertebral size and shape from medieval to modern-day. PloS One, 2009;4(3):e4836.
  • Maijanen H & Niskanen M, 2006: Comparing Stature-estimation Methods on Medieval Inhabitants of Westerhus, Sweden. Fennoscandia Archaeologica XXIII: 37-46.

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017