Annemari Tranberg

 

Tutkimusintressit

Makrofossiilitutkimus, arkeoentomologia, ympäristöarkeologia, kaupunkiarkeologia, historiallisen ajan arkeologia

Olen erikoistunut makro- ja kovakuoriaisfossiilien tutkimukseen. Hyönteistutkimus luo, yhdessä siitepölytutkimuksen kanssa, hyvän rungon muinaisten ympäristöjen rekonstruointiin.  Minua kiinnostavat ihmisen tekemät valinnat luonnonvarojen käyttöön liittyen sekä paikallisen ympäristön muutos, joka aiheutuu ihmisen toiminnasta. Suhtautuminen ympäristöön on muuttunut huomattavasti muun muassa ihmisen omaksuessa tieteellisen näkökulman luontoon. Paikalliset ympäristönmuutokset sekoitetaan usein globaaleihin ilmaston vaihteluihin, vaikka ne eivät toisiinsa aina suoranaisesti liittyisikään. Paikalliset ympäristönmuutokset ovat merkittäviä yksittäisten ihmisten elämään ja jopa kokonaisten sivilisaatioiden elinkaariin vaikuttavia tekijöitä. Minua kiinnostaa se, miten ihminen muokkaa, hyödyntää ja muovaa luonnollista ympäristöään? Miten esimerkiksi yhteisöllisyys tai vastaavasti yksilöllisyys näkyy näissä valinnoissa? Minkälaisia symbolisia ja uskonnollisiakin arvoja tämä käyttäytyminen - esimerkiksi tiettyjen kasvien valinta - sekä arjen että juhlan toiminnoissa edustavat? Tai miten yhteisön ulkopuolelta tulevat uudistukset, viralliset säännöt tai uudet kasvitulokkaat, vaikuttavat paikallisten kasvien käyttöön?

Väitöskirjatutkimukseni on makrofossiilitutkimus kasvien käytön historiasta. Tutkimus käsittelee Perämeren rannikon asutuskeskuksia 1600- ja 1700-luvuilla sekä keskiajalla. Tutkin sitä, miten ihminen hyödyntää ympäristönsä kasvillisuutta arjessa ja rituaaleissa.

 

Julkaisuja      

 • Tranberg, Annemari. (in press) Burial customs in Northern Ostrobothnian region (Finland) from late medieval period to 20th century – Plants inside the graves. In The Archaeology of Death in Post-medieval Europe, Tarlow S. (edit.)
 • Kallio-Seppä, Titta; Väre, Tiina; Heino, Matti; Junno, Juho-Antti; Lipkin, Sanna; Niinimäki, Juha; Niinimäki, Sirpa; Niskanen, Markku; Núñez, Milton; Tranberg, Annemari; Tuovinen, S.; Vilkama, Rosa & Ylimaunu, Timo. (in press). Pohjois-Suomen kirkkomuumiot – muuttuvien olosuhteiden vaikutukset muumioiden säilymiseen. Arkeologipäivät 2013.
 • Symonds, James; Ylimaunu, Timo; Salmi, Anna-Kaisa: Nurmi, Risto; Kallio-Seppä, Titta; Kuokkanen, Tiina; Kuorilehto, Markku; Tranberg, Annemari. (in press) Time, Seasonality, and Trade: Swedish/Finnish-Sami Interactions in Early Modern Lapland. Historical Archaeology. vol 49(3)
 • Salmi, Anna-Kaisa; Tranberg, Annemari; Pääkkönen, Mirva; Nurmi, Risto. (2014) Becoming Modern – Hybrid Foodways in Early Modern Tornio, Northern Finland. International Journal of historical archaeology (Published online: DOI 10.1007/s10761-014-0267-0).
 • Väre, Tiina; Heino, Matti; Junno, Juho-Antti; Lipkin, Sanna; Niinimäki, Jaakko; Niinimäki, Sirpa; Niskanen, Markku; Núñez, Milton; Tranberg, Annemari; Tuovinen, Saara; Vilkama, Rosa; Ylimaunu, Timo; Kallio-Seppä, Titta (2014) Kempeleen ja Keminmaan vanhojen kirkkojen muumiot. - Muinaistutkija (1), 17–32.
 • Ylimaunu, Timo; Symonds, James; Mullins, Paul R.; Salmi, Anna-Kaisa; Nurmi, Risto; Kallio-Seppä, Titta; Kuokkanen, Tiina; Tranberg, Annemari (2014) Street mirrors, surveillance, and urban communities in early modern Finland. - Journal of Material Culture 19 (2), 145-167 . http://mcu.sagepub.com/content/early/2014/02/18/1359183514521923
 • Salmi, Anna-Kaisa; Nurmi, Risto; Kuorilehto, Markku; Tranberg, Annemari (2013) Limingan Heiskari - Maaseutuarkeologisen kohteen koekaivaus Pohjois-Pohjanmaalla. - SKAS 2012 (1-2), 22-32.
 • Kallio-Seppä, Titta; Ylimaunu, Timo; Kuokkanen, Tiina; Tranberg, Annemari (2012) Sosiaalinen muisti ja regulointi tilan muokkaajina varhaismodernissa Oulussa. Stones, bones & thoughts : Festschrift in honour of Milton Núñez. Niinimäki, Sirpa; Salmi, Anna-Kaisa; Kuusela, Jari-Matti; Okkonen, Jari. Oulu, Milton Núñezin juhlakirjan toimikunta. 122-132.
 • Kuokkanen, Tiina; Kallio-Seppä, Titta; Tranberg, Annemari; Ylimaunu, Timo (2012) Pikisaaren soljet : Osanen varhaismodernia oululaista pukeutumista. Stones, bones & thoughts : Festschrift in honour of Milton Núñez. Niinimäki, Sirpa; Salmi, Anna-Kaisa; Kuusela, Jari-Matti; Okkonen, Jari. Oulu, Milton Núñezin juhlakirjan toimikunta. 112-121.
 • Kallio-Seppä Titta, Heikkilä Tiina, Heinonen Jari, Junno Juho-Antti, Kamula Kaija, Korpi Hanna-Kaisa, Lipkin Sanna, Miettinen Eeva, Niinimäki Sirpa, Atkinson Saaraliina, Tanska Terhi, Tranberg Annemari, Vilkama Rosa (2011) Iin vanhan Haminan hautausmaan naisvainaja CH36. - Suomen museo 117, 50-83.
 • Tranberg Annemari (2011) Kasvimaiden historiaa Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ja Peräpohjolassa 1500-luvulta 1800-luvulle. Harmaata näkyvissä, Kirsti Paavolan juhlakirja. Ikäheimo Janne, Nurmi Risto, Satokangas Reija. 237-250.
 • Tranberg Annemari (2011) Hautojen sisustaminen. Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa. Kallio-Seppä Titta, Ikäheimo Janne, Paavola Kirsti. Oulu, Iin kunta/Euroopan unioni. 70.
 • Tranberg Annemari (2011) Eläin- ja kasvinäytteitä. Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa. Kallio-Seppä Titta, Ikäheimo Janne, Paavola Kirsti. Oulu, Iin kunta/Euroopan unioni. 73-76.
 • Tranberg Annemari (2011) Pielus pään alla. Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa. Arkeologisia tutkimuksia. Kallio-Seppä Titta, Ikäheimo Janne, Paavola Kirsti. Oulu, Iin kunta/Euroopan unioni. 161.
 • Ylimaunu Timo, Kuorilehto Markku, Nurmi Risto & Tranberg Annemari (2011) Materiaaliset muistot kirkoissa - ajallisuuden ymmärtämisen haaste. Harmaata näkyvissä : Kirsti Paavolan juhlakirja. Janne Ikäheimo, Risto Nurmi, Reija Satokangas. Oulu. 57-68.

Viimeksi päivitetty: 15.11.2018