Titta Kallio-Seppä

Tutkimusintressit

Minua kiinnostavat monet tutkimusteemat liittyen historiallisen ajan arkeologiaan, kaupunkiarkeologiaan, materiaaliseen kulttuuriin ja dendrokronologiaan. Käynnissä olevat hankkeeni liittyvät tilankäytön muutoksiin sekä muistiin ja muistoihin eri aikoina ja eri konteksteissa.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Paikkaan kiintyminen ja muisti – varhaismodernin kaupunkitilan muutosprosesseja Suomessa. Post doc-tutkimus, (2015-) Koneen säätiö.

Kirkko, tila ja muisti – kirkkotilan ja hautaustapojen muutokset muuttuvassa maailmankuvassa. Hankerahoitus, Emil Aaltosen säätiö (2017–2019), vastuullinen tutkija T. Kallio-Seppä. Hankkeen kotisivut: https://churchspacememoryproject.wordpress.com/

Päättyneitä tutkimushankkeita

Kosteutta, puuta ja vallankäyttöä – arkeologinen näkökulma Oulun kaupungin julkisen tilan kehittymiseen 1600-luvulta 1820-luvulle. Väitöskirjatutkimus. Rahoittajina Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto (2006) ja arkeologian valtakunnallinen tutkijakoulu (2010–2013).

Towns, Borders and Material Culture – effects of modernisation and globalisation in the Northern Finnish towns since the c. 15th century. Akatemian tutkimushanke, Suomen Akatemia (2010–2012), tutkimusryhmän jäsen, vastuullinen tutkija T. Ylimaunu.

Kaupunki, Raja ja Materiaalinen kulttuuri – Modernisaation ja globalisaation vaikutuksia pohjoissuomalaisissa kaupungeissa 1600-luvulta nykypäivään. Hankerahoitus, Emil Aaltosen Säätiö (2009–2011), tutkimusryhmän jäsen, vastuullinen tutkija T. Ylimaunu.

The Material Roots of Modernization in Northern Finland c. AD 1500–1800: An Archaeological Study of Urbanization and Consumption. Oulun yliopisto (2004–2006), tutkimusryhmän jäsen, vastuullinen tutkija J. Ikäheimo.

Julkaisuja

Profiili SoleCris-tietokannassa.

Kallio-Seppä Titta, Väre Tiina, Heino Matti, Junno Juho-Antti, Lipkin Sanna, Niinimäki Jaakko, Niinimäki Sirpa, Niskanen Markku, Núñez Milton, Tranberg Annemari, Tuovinen Saara, Vilkama Rosa & Ylimaunu Timo 2016. Pohjois-Suomen kirkkomuumiot – muuttuvien olosuhteiden vaikutukset muumioiden säilymiseen. Arkeologipäivät 2013.

Lipkin Sanna, Vajanto Krista, Kallio-Seppä Titta, Kuokkanen Tiina, Niinimäki Sirpa, Väre Tiina & Maarten van Bommel 2015. Funeral dress and textiles in the 17th and 19th century burials in Ostrobothnia, Finland. NESAT, 141–153.

Symonds James, Ylimaunu Timo, Salmi Anna-Kaisa, Nurmi Risto, Kallio-Seppä Titta, Kuokkanen Tiina, Kuorilehto Markku, Tranberg Annemari 2015. Time, Seasonality, and Trade: Swedish/Finnish-Sami Interactions in Early Modern Lapland. Historical Archaeology, vol 49(3).

Seppänen Liisa & Kallio-Seppä Titta 2014. Dendroarkeologian kolme vuosikymmentä Suomessa. Muinaistutkija 3/2014, 16–33.

Väre Tiina, Heino Matti, Junno Juho-Antti, Lipkin Sanna, Niinimäki Juha, Niinimäki Sirpa, Niskanen Markku, Núñez Milton, Tranberg Annemari, Tuovinen Saara, Vilkama Rosa, Ylimaunu Timo & Kallio-Seppä Titta 2014. Kempeleen ja Keminmaan vanhojen kirkkojen muumiot. Muinaistutkija 1/2014, 17–32.

Ylimaunu Timo, Lakomäki Sami, Kallio-Seppä Titta, Mullins Paul R., Nurmi Risto & Kuorilehto Markku 2014. Borderlands as Spaces: Creating Third Spaces and Fractured Landscapes in Medieval Northern Finland. Journal of Social Archaeology 14(2), 243–266.

Ylimaunu Timo, Symonds James, Mullins Paul R., Salmi Anna-Kaisa, Nurmi Risto, Kallio-Seppä Titta, Kuokkanen Tiina, Tranberg Annemari 2014. Street mirrors, surveillance, and urban communities in early modern Finland. Journal of Material Culture 19(2), 145–167.

Kallio-Seppä Titta 2013. Kosteutta, puuta ja vallankäyttöä – arkeologinen näkökulma Oulun kaupungin julkisen tilan kehittymiseen 1600-luvulta 1820-luvulle. Studia Archaeologica Septentrionalia 6. Pohjois-Suomen Historiallinen yhdistys, Rovaniemi.

Kallio-Seppä Titta 2013. Oulun kaupunkiarkeologia. Oulun kulttuuriympäristöohjelma, 70–71. Oulun kaupunki, Oulu.

Kallio-Seppä Titta & Ylimaunu Timo 2014. Rakennukset, kartat ja kuvat – pitkän ajan näkökulmia pohjoisiin kaupunkiympäristöihin ja tulliaidan taakse. SKAS 4/2013, 37–47.

Mullins Paul R., Ylimaunu Timo, Brooks Alasdair, Kallio-Seppä Titta, Kuorilehto Markku, Nurmi Risto, Oikarinen Teija, Herva Vesa-Pekka & Symonds James 2013. British Ceramics on the Northern European Periphery: Creamware Marketing in 19th Century Northern Finland. International Journal of Historical Archaeology 17(2), 632–650.

Ylimaunu Timo, Mullins Paul R., Symonds James, Kallio-Seppä Titta, Heikkilä Hilkka, Kuorilehto Markku & Tolonen Siiri 2013. Memory of barracks – World War II German ‘Little Berlins’ and postwar urbanization in Northern Finnish towns. Scandinavian Journal of History 38(4), 525–548.

Kallio-Seppä Titta 2012. Kaupunkiarkeologista kenttätutkimusta Oulussa kolmella vuosikymmenellä. Ranta, H., Nurminen, T., Tenhunen, T. & Niukkanen, M. (toim.) Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2007–2008, 45–55. Museovirasto.

Kallio-Seppä Titta, Tanska Terhi & Hyttinen Marika 2012. Prospektointia kaupunkikohteissa – kokemuksia maaperäkairauksesta Raahessa, Kokkolassa ja Porissa. SKAS 1–2/2012, 51–66.

Kallio-Seppä Titta, Ylimaunu Timo, Kuokkanen Tiina & Tranberg Annemari 2012. Sosiaalinen muisti ja regulointi tilan muokkaajina varhaismodernissa Oulussa. Niinimäki, S., Salmi, A.-K., Kuusela, J.-M. & Okkonen, J. (toim.) Stones, Bones & Thoughts. Festschrift in Honour of Milton Núñez, 122–132. Milton Núñezin juhlakirjatoimikunta, Oulu.

Herva Vesa-Pekka, Ylimaunu Timo, Kallio-Seppä Titta, Kuokkanen Tiina & Nurmi Risto 2011. Urban Boundaries. Lamberg, M., Hakanen, M. & Haikari, J. (eds.). Physical and Cultural Space in Pre-industrial Europe. Methodological Approaches to Spatiality, 319–334. Nordic Academic Press, Lund.

Kallio-Seppä Titta 2011. 1600-luvun lopun oululainen hopealusikka – koekaivaustutkimuksia Oulun Lyseon tontilla keväällä 2007. Ikäheimo, J. & Nurmi, R. (toim.). Harmaata näkyvissä – tohtori Kirsti Paavolan 60-vuotisjuhlakirja, 189–195. Vaasa.

Kallio-Seppä Titta, Heikkilä Tiina, Heinonen Jari, Junno Juho-Antti, Kamula Kaija, Korpi Hanna-Kaisa, Lipponen Sanna, Miettinen Eeva, Niinimäki Sirpa, Sala Saaraliina, Tanska Terhi, Tranberg Annemari & Vilkama Rosa 2011. Iin vanhan Haminan hautausmaan naisvainaja CH36. Suomen Museo 2010, 50–83. Helsinki.

Kallio-Seppä Titta, Ikäheimo Janne & Paavola Kirsti (toim.) 2011. Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa – Arkeologisia tutkimuksia. Vaasa.

Kallio Titta & Lipponen Sanna (toim) 2005. Historiaa kaupungin alla. Kaupunkiarkeologisia tutkimuksia Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan museon julkaisuja 16, Oulu.

Viimeksi päivitetty: 22.11.2016