Suomen Akatemian tutkimushankerahoitus akatemiatutkija Anna-Kaisa Salmelle

Suomen Akatemia myönsi 13.6.2017 akatemiatutkija Anna-Kaisa Salmelle tutkimushankerahoituksen Domestikaatio toiminnassa: Ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen arkeologiset jäljet -tutkimusprojektille. Akatemian sivuilla projektin tarkoitus kuvataan seuraavasti:

Tutkimushankkeessa luodaan uusia menetelmiä ja käsitteitä poron domestikaation arkeologiseen tunnistamiseen ja tulkintaan. Morfologisten ja perinnöllisten domestikaatiomarkkereiden sekä perinteisen domestikaation määritelmien käyttäminen on ongelmallista poron domestikaatiota tutkittaessa, sillä ihmisen vaikutus poron elinkiertoon on perinteisessä porotaloudessa vähäinen. Tässä hankkeessa domestikaatiota lähestytään uudesta näkökulmasta ihmisen ja poron vuorovaikutuksen kautta. Projektissa kehitetään uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan havaita ihmisen ja poron välisiä vuorovaikutustapahtumia, kuten vetoeläinten käyttö ja eläinten ruokinta. Soveltamalla uusia menetelmiä arkeologisiin luuaineistoihin saadaan uutta tietoa poron domestikaation vaiheista ja ympäristösuhteista pohjoisen Fennoskandian saamelaisten parissa, ja samalla luodaan uusia työkaluja myös domestikaation tutkimuksen, eläintutkimuksen sekä kolonialismin historian tutkimuksen käyttöön.

Viimeksi päivitetty: 21.6.2017