Tuuli Koponen

Tutkimus

Väitöstutkimukseni keskittyy toisen maailmansodan aikaisiin Suomen armeijan Tiedotuskomppanioiden valokuviin. Tarkastelen sitä miten kyseiset valokuvat esittävät esimerkiksi vaikeaan kulttuuriperintöön liittyviä teemoja, kuten suomalaisten ja saksalaisten aseveljeyttä tai Suomen Itä-Karjalan miehitystä sekä kulttuuriperinnön tuhoamista Suomen ja Neuvostoliiton välisellä rintamalla Jatkosodan aikana. Konfliktivalokuvat liittyvät minua laajemmassa mielessä kiinnostaviin kulttuuriperintö ja ”dark heritage” -teemoihin, maiseman kuvaukseen sekä materiaalisen muistin teoreettiseen näkökulmaan. Yhdistelenkin työssäni arkeologian sekä valokuvauksen teoreettisia lähtökohtia. Keskeisiä kysymyksiä on, miten sotaa kuvataan ja esitetään, ja miten nämä kuvat on käsitettävä omalaatuisena konfliktin kulttuuriperintönä. Valokuvien lisäksi minua kiinnostavat esimerkiksi sodan muistomerkit ja GIS-analyysi, sekä laajemmassa mielessä ihmisen suhde ympäristöönsä ja kulttuuriperintöön.


Tutkimusintressit

Toinen maailmansota, valokuvaus, maisemakuvaus, materiaalinen muisti, muistomerkit ja dark heritage.

Julkaisuja

  • Koponen, T. 2016. Kuusamon Pyhälahti ja varhaismetallikautinen ympäristönmuokkaus. Muinaistutkija 1/2016: 40–49. Suomen arkeologinen seura ry: Vaasa.
  • Koponen, T. & Pelttari, P. 2017. Hirrenjäänteitä ja kivettömiä kivikuoppia – Keminmaan Valmarinniemen keskiaikainen kirkonpaikka. Faravid 43/2017. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys ry: Rovaniemi.
  • Koponen, T. & Pelttari, P. (painossa). Katsaus Keminmaan Valmarinniemen hautauksiin. Suomen museo 2017. Outi Järvinen (toim.) Suomen muinaismuistoyhdistys.

 

Viimeksi päivitetty: 15.9.2017