Materiaalien käyttö ja neoliittisen maailmankuvan kehittyminen Koillis-Euroopassa 6000-1000 eKr.

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena on tutkia Koillis-Euroopan neoliittikumia ja neolitisoitumiskehitystä. Valittu näkökulma keskittyy muutoksiin mineraalisten raaka-aineiden valinnassa ja käytössä ja siihen kuinka nämä muutokset liittyvät laajempaan kulttuurikehitykseen Koillis-Euroopassa 6000–1000 eKr. Projektin taustalla vaikuttavat uudet tutkimukset jotka ovat nostaneet havumetsäalueen periferisestä asemasta keskiöön tutkittaessa Euraasian neolitisoitumista. Tutkimusten lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan neolitisaatio tarkoitti pohjimmiltaan uutta tapaa hahmottaa maailmaa, mikä puolestaan juonsi juurensa uudenlaiseen vuorovaikutussuhteeseen ihmisen ja materiaalisen maailman välillä. Tutkimuksessa käytetään lukuisia analyyttisia ja teoreettisia lähestymistapoja, jotka mahdollistavat pitkän aikavälin kehityskulkujen systemaattisen havainnoinnin. Projektin tuloksena voidaan luoda uudet puitteet havumetsävyöhykkeen neoliittikumin tutkimiselle ja kulttuurikehityksen dynamiikan ymmärtämiselle.

Tutkimusryhmä (Oulun yliopisto)

  • Janne Ikäheimo, vastuullinen tutkija
  • Vesa-Pekka Herva, tutkija
  • Antti Lahelma, tutkija
  • Teemu Mökkönen, tutkijatohtori
  • Kerkko Nordqvist, tohtorikoulutettava

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Janne Ikäheimo

Yliopistonlehtori