Kaupunki, raja ja materiaalinen kulttuuri: modernisaation ja globalisaation vaikutuksia pohjoissuomalaisissa kaupungeissa ja niiden ympäristössä 1600-luvulta lähtien

Projektin kuvaus

Tutkimushankkeessa tutkittiin Oulun ja Tornion kaupungistumista, rajoja ja globalisaation vaikutuksia materiaalisessa kulttuurissa. Kaupunkilaisten käyttöesineistöstä muodostui samanlainen kuin muualla maailmassa jo 1600-luvulta lähtien. Sen sijaan siinä, miten pohjoiset kaupunkilaiset käyttivät esineitään, on havaittavissa selviä eroja verrattaessa sitä muuhun maailmaan. Varhaisimmat kartat Torniosta ja muista Pohjois-Ruotsin kaupungeista ajoittuvat aikaisemmin esitettyä 1640-lukua vanhemmiksi. Ensimmäiset kartat onkin tehty kaupunkien perustamisen yhteydessä jo vuoden 1620 aikoihin. Kaupungistumiskehitys tapahtui molemmissa kaupungeissa omista lähtökohdista. Arkkitehtuuria ja rakennusten värejä käytettiin rajan luomisessa Ruotsin ja Suomen Suurruhtinaskunnan välille 1800-luvulla. Ajallisesti nuorimpana tuloksena havaittiin se, että Jatkosodan aikaiset saksalaiset tukikohdat molemmissa kaupungeissa vaikuttivat sodan jälkeiseen, paikalliseen kaupungistumisprosessiin.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto