Materiaalinen kulttuuri ja ihmisen ympäristösuhde varhaisen uuden ajan Torniossa

Projektin kuvaus

Hankkeessa tutkitaan, miten urbanisaatio ja modernisaatio vaikuttivat ihmisten ympäristösuhteeseen Tornion kaupungissa (perustettu 1621) 1600- ja 1700-luvun aikana. Erityisesti tutkimuksessa selvitetään, miten materiaalinen kulttuuri ylläpiti "perinteisiä" esiurbaaneja elämäntapoja ja kosmologisia käsityksiä, sekä miten materiaalinen kulttuuri vaikutti maailmankuvan ja ympäristösuhteen muutoksiin. Historiallisen ajan arkeologian alaan kuuluva tutkimus hyödyntää sekä perinteisiä että innovatiivisia lähestymistapoja, joiden kautta kuvataan, analysoidaan ja tulkitaan ihmisten, materiaalisen kulttuurin ja eletyn maailman suhdetta.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto