Uskontojen kohtaamisia ja uskontojen muutoksia: monitieteellinen tutkimus saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiasta

Projektin kuvaus

Arkeologinen projekti "Uskontojen kohtaamisia ja uskontojen muutoksia: monitieteellinen tutkimus saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiasta" käsittelee uskontojen ja uskonnollisen identiteetin muuttumista Pohjois-Fennoskandiassa. Tutkimus keskittyy erityisesti saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiaan eli muutoksiin paikkojen käyttäjäryhmissä ja paikkojen saamissa merkityksissä. Kohdebiografia pitää sisällään keholliset rituaaliset kokemukset, muistot, sosiaaliset suhteet ja nykykäytön. Näitä tutkitaan käyttäen hyväksi arkistotietoja, haastatteluita ja luonnontieteellisiä menetelmiä, kuten fosfaattianalyysejä. Projektissa yhdistetään aineistoja Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä