Ympäristösuhteen muutos koloniaalisessa kohtaamisessa

Projektin kuvaus

Koloniaalisella kohtaamisella on usein voimakas vaikutus ihmisten eläin- ja ympäristösuhteeseen. Pohjoisessa Fennoskandiassa ruotsalainen maanviljelysasutus tuli kruunun uudisasutuspolitiikan myötä kontaktiin saamelaisten kanssa. Ruotsalainen maanviljelyskulttuuri muuttui pohjoisten luonnonolosuhteiden ja saamelaisvaikutteiden myötä, kun taas saamelaisten keskuudessa poronhoito kehittyi ja yleistyi kun saamelaiset joutuivat ruotsalaisen uudisasutuksen ja verotuksen vaikutuspiiriin. Nämä muutokset vaikuttivat voimakkaasti ruotsalaisten ja saamelaisten yhteisöihin, uskontoon sekä pyhiin paikkoihin maisemassa. Tässä tutkimuksessa keskityn siihen, miten koloniaalinen kohtaaminen muutti ympäristösuhdetta sekä valloittajien että valloitettujen keskuudessa. Tutkimuksessa käytetään arkeologisia ja eläinosteologisia metodeja, tilallisia menetelmiä, molekyyliarkeologiaa sekä postkoloniaalista posthumanistista teoreettista viitekehystä.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto