Pleistoseenijakson jälkeiset muutokset eurooppalaisten ruumiin koossa, ruumiin muodossa ja luuston jykevyydessä

Projektin kuvaus

Tämä tutkimus keskittyy eurooppalaisten luuston morfologisiin ja biomekaanisiin tutkimuksiin. Tutkimusmateriaalin muodostaa tämän projektin aikana kansainvälisenä yhteistyönä kerätty koko Euroopan kattava luuaineisto (+2000 luurankoa). Vanhimmat luurangot ovat pleistoseenin lopulta ja nuorimmat 1900-luvun puolivälistä. Pääasiallinen fokus on ruumiin koon ja mittasuhteiden rekonstruktio (perustuu luiden mittoihin ja mittasuhteisiin) ja pitkien luiden suhteellinen vahvuuden määrittely (radiologisia kuvantamismenetelmiä käyttäen). Tutkimuksessa selvitellään temporaalista ja maantieteellistä variaatiota, sukupuolidimorfiaa, yläraajojen asymmetriaa, aksiaalisen ja appendikulaarisen luuston suhdetta, lihastenkiinnitysten morfologiaa, luuvarsien vahvuutta sekä ikääntymisen vaikutuksia. Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään nykyisten ihmisten ruumiin koon ja ruumiin muodon sekä luuston vahvuuden muutosten ymmärtämiselle.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto