Kirkko, tila ja muisti. Kirkkotilan ja hautaustapojen muutokset muuttuvassa maailmankuvassa

Projektin kuvaus

Kirkko, tila ja muisti -hankkeen tavoitteena on selvittää miten ihmisten maailmankuvan muutokset näkyvät keski- ja uuden ajan pohjoissuomalaisissa kirkoissa ja hautaustavoissa. Tavoitteena on tuottaa uudenlainen näkökulma menneisyyden pyhiin tiloihin liittyvään yhteisölliseen muistitietoon ja muistikäytäntöihin.

Tutkimusaineistona ovat kirkkojen materiaalinen kulttuuri, irtaimisto, maalaukset ja rakennukset, arkistolähteet sekä kirkkojen sisällä ja ulkopuolella sijaitsevat hautaukset, jotka säilövät muistitietoa, joka on ollut jatkuvassa muutostilassa vuosisatojen ajan. Muisti voidaan ymmärtää yksilöllisenä muistina tai sosiaalisena, yhteisöllisenä muistina. Tässä hankkeessa materiaalista kulttuuria ja hautauksia tutkitaan etenkin yhteisöllisen muistitiedon kautta, jonka kautta eriaikakausien ihmiset ovat muodostaneet käsityksensä menneisyydestä, tästä päivästä ja tulevaisuudesta sekä ympäröivästä todellisuudesta. Hankkeessa käytetään arkeologian, antropologisen arkeologian, lääketieteen ja luonnontieteen tutkimusmetodeja.

Hankkeen tutkijat ovat arkeologeja, bioarkeologeja, historioitsijoita, lääketieteen tutkijoita sekä teologi.

Projektin kotisivut

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Sanna Lipkin

Sanna Lipkin

Akatemiatutkija