Lapin kaivostoiminnan kulttuuriset vaikutukset ja kysymykset: pitkän aikavälin näkökulma kestävään kaivostoimintaan pohjoisessa

Projektin kuvaus

Kaivostoiminta ja mineraalivarantojen hyödyntäminen pohjoisen Fennoskandian alueella (Lappi/Sápmi) ovat herättäneet runsaasti keskustelua ja ristiriitoja, jotka puolestaan kietoutuvat
esimerkiksi luonnonsuojelua ja alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin laajempiin kysymyksiin. Ristiriidat heijastavat monin osin pohjoisiin alueisiin liittyviä nykypäivän intressejä, mutta niiden
taustalla vaikuttavat erilaisista maailmankuvista ja ympäristösuhteista nousevat jännitteet. Nämä jännitteet juontuvat ainakin 1600-luvulta ja liittyvät Lapin kolonialistiseen historiaan sekä tämän
historian monimuotoisiin kulttuurisiin ilmentymiin ja kulttuuriperintöön. Tässä kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan nykyiseen kaivostoimintaan liittyvien ristiriitojen historiallisia juuria ja
kaivostoiminnan kulttuurisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä ja poikkitieteellisestä näkökulmasta.

Tutkimusryhmä

  • Vesa-Pekka Herva, vastuullinen tutkija
  • Risto Nurmi, tutkija
  • Èlise Lépy, tutkija
  • Simo Sarkki, tutkija
  • Teresa Komu, tohtorikoulutettava
  • Magdalena Naum, tutkija, Aarhusin yliopisto (Tanska)
  • Carl-Gösta Ojala, tutkija, Uppsalan yliopisto (Ruotsi)
  • Jonas M. Nordin, tutkija, Uppsalan yliopisto (Ruotsi)

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto