Paikkaan kiintyminen ja muisti: varhaismodernin kaupunkitilan muutosprosesseja

Projektin kuvaus

Tutkimus käsittelee Suomen Vaasa- ja suurvalta-ajalla perustettujen rannikkokaupunkien Oulun, Tornion, Kokkolan ja Raahen tilallista kehittymistä 1600-luvulta 1800-luvun alkuun. Arkeologisen aineiston ja kaupunkien kartografisten lähteiden avulla tutkitaan miten yksityinen ja julkinen tila kaupungeissa kehittyivät ja muuttuivat, sekä miten ja mitkä erilaiset tekijät vaikuttivat tilan muuttumiseen, käyttöön ja kokemuksiin kaupunkitilasta. Tutkimuskysymykset linkittyvät kaupunkien säännönmukaistamissuunnitelmien ja kaupunkipalojen vaikutuksiin muutoksissa, vanhojen tilankäytön tapojen jatkuvuuteen sekä kaupunkien erilaisiin hajumaailmoihin. Aineistoa tarkastellaan vallankäytön eri muotojen, sosiaalisen muistin ja paikkaan kiintymisen teorioiden kautta. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto