Sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa

Projektin kuvaus

”Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä. Sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa” -hankkeen tarkoitus on tutkia Pohjois-Suomen yhteisöjen välistä yhteistyötä ja molemminpuolista riippuvuutta sosiaalisena ilmiönä. Aineistona toimii Pohjois-Suomen myöhäisrautakautinen arkeologinen aineisto. Riippuvuus- ja yhteistyöprosessia tarkastellaan vertailemalla rannikon ja sisämaan yhteisöjä toisiinsa erityisesti vaihtoverkostojen kautta, koska sekä molemminpuoliseen riippuvuuteen ja yhteistyöhön liittyvät sosiaaliset rakenteet on mahdollista, ja helpointa, rekonstruoida juuri vaihtoverkostojen kautta.

Tarkoitus on päivittää Pohjois-Suomen rautakauden lopun tutkimustilannetta. Perinteisen käsityksen mukaan Pohjois-Suomi on myöhäisellä rautakaudella ollut vailla kiinteää asutusta. Todistukseksi katsottiin myöhäisrautakautisten kiinteiden muinaisjäännösten puuttuminen Pohjois-Suomen alueelta. Vuosien 2011 ja 2013 aikana tehdyt kenttätyöt kuitenkin osoittavat tämän käsityksen yksiselitteisesti vääräksi. Siikajoelta, Iistä ja Utajärveltä on löydetty 2011-2013 myöhäisrautakautisia muinaisjäännöksiä ja löytöjä, jotka edellyttävät asutushistorian uudelleen arviontia. Hanke vastaa ruotsalaiseen Recalling the Past -projektiin, joka keskittyy rakentamaan Pohjois-Ruotsin alueen kulttuurihistoriaa keskiseltä rautakaudelta aina nykypäiviin asti. Recalling the Past -projektin tutkimusraja kulkee Tornionjoessa, joten nyt suunnitteilla olevan hanke on luonnollista jatkumoa tälle hankkeelle. Hankkeeseen kuuluu yhteistyö ruotsalaisten kollegojen kanssa.

Tutkimusryhmä

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Julkaisut

Jari-Matti Kuusela, Risto Nurmi & Ville Hakamäki, in press: ”Co-existence and colonisation. Re-assessing the settlement history of the pre-Christian Bothnian Bay coast” Norwegian Archaeological Review.

Ville Hakamäki 2016: ” Late Iron Age transculturalism in the northern ‘periphery’: Understanding the long-term occupational area of Viinivaara E, Finland.” Acta Borealia, 33 (1), 30–51.

Jari-Matti Kuusela 2016: ”Closed and open. Access to coastal and inland interaction networks in Northern Finland in the Late Iron Age”. Arkeologi i norr, 15, 119–140.

Jari-Matti Kuusela 2015: “Iin Illinsaaren Suutarinniemen myöhäisrautakautinen kalmisto ja sen konteksti”. Faravid, 40, 5–30.

Ville Hakamäki 2015: "Artefacts, communication and the social change in the northern Finland interior ca. 800-1300 AD". Teoksessa Transcultural Encounters. Kari Alenius & Veli-Pekka Lehtola (toim.). Studia Historica Septentrionalia 75. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi. 111-130.

Ville Hakamäki & Janne Ikäheimo 2015: "Iin Illinsaaren Pirttitörmä: asuinpaikka rautakauden ja keskiajan taitteesta". Faravid 39, 7–22.

Jari-Matti Kuusela 2014: "From coast to inland. Activity zones in North Finland during the Iron Age". Teoksessa Fibula, Fabula, Fact. The Viking Age in Finland. Joonas Ahola, Frog & Clive Tolley (toim.). Studia Fennica Historica 18. SKS, Helsinki. 219-241.

Jari-Matti Kuusela 2014: "Pohjois-Suomen rautakauden kuvasta". Muinaistutkija​ 2/2014, 27-43.

Jari Okkonen 2013: ”Kuusamon pyhälahden myöhäisrautakautisen raha-aarteen konteksti ja muinaisjäännösmaisema”. Faravid 37, 7–18.

Jari-Matti Kuusela 2013: Political Economy of Bronze- and Iron Age Societies in the Eastern Coast of the Bothnian Bay ca. 1500 BC–AD 1300. Oulun yliopisto, Oulu.

Jari-Matti Kuusela, Janne Ikäheimo, Ville Hakamäki, Anna-Kaisa Salmi & Rosa Vilkama 2013: ”Suutarinniemi: The Late Iron Age/Early Medieval cemetery of Ii (Northern Ostrobothnia, Finland)”. Fennoscandia Archaeologica 30, 126–132.

Ville Hakamäki, Aki Hakonen, Mikko Moilanen & Jari-Matti Kuusela 2013: “Pohjois-suomalainen miekkalöytö viiden vuosikymmenen takaa”. Artefactum 2. http://www.artefacta.fi/tutkimus/artefactum/2

Ville Hakamäki & Jari-Matti Kuusela 2013: ”Examining the topography and social context of Metal Age artefact finds in Northern Finland”. Fennoscandia Archaeologica 30, 95–106.

Ville Hakamäki, Jari-Matti Kuusela & Mika Sarkkinen 2013: “Utajärven Viinivaaran itäpään rautakautisen löytöpaikan kaivaus ja kartoitus kesäkuussa 2013”. Muinaistutkija 4/2013, 2–11.

Ville Hakamäki, Mika Sarkkinen & Jari-Matti Kuusela 2013: “Myöhäisrautakautisia ‘irtolöytöjä’ Pohjois-Pohjanmaalta”. Muinaistutkija 1/2013: 17–25.