Kulutusyhteiskunnan synty ja kuluttamisen symboliikka uuden ajan alun Pohjois-Euroopassa

Projektin kuvaus

Historiallisen arkeologian projekti: ” Kulutusyhteiskunnan synty ja kuluttamisen symboliikka uuden ajan alun Pohjois-Euroopassa” käsittelee kulutuskäyttäytymisen kehitystä eurooppalaisen modernin kauppa- ja kulttuuripiirin pohjoisella reuna-alueella. Projektissa on tavoitteena selvittää kehitysprosessin mekanismeja ja kuluttamisen käsitteen omaksumisprosesseja erityisesti paikallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen keskiössä ovat arkipäivän talouden esineet ja niiden käyttö, sekä havaittavat ilmiöt ihmisten suhtautumisessa esineisiin, sekä merkit suhtautumisen muutoksista ja niiden tulkinnasta. Ainesto käsittää arkeologisesti dokumentoituja tutkimusaineistoja keskiajalta (n. 1300 jKr. alk) modernin teollisuusyhteiskunnan aikaan (1800-l) saakka pääosin Perämeren rannikon alueelta Suomesta ja Ruotsista.

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto