Arkeologian laboratorio

Oulun yliopiston arkeologian laboratorion tehtävänä on tutkia, konservoida ja julkaista arkeologista ja kulttuurihistoriallista esineellistä materiaalia. Lisäksi se on arkeologisten kenttätutkimusten keskus Oulun yliopistossa, mitä varten laboratoriolla on käytössään oma kaivaussvälineistö sekä konservointilaboratorio. Laboratoriossa tehdään yhteistyö- ja tilaustutkimuksia arkeologian ja konservoinnin alalla.

Arkeologian laboratorio sijaitsee Linnanmaan yliopistoalueella. Kesäkuussa 2017 laboratorio muutti uusiin tiloihin campuksen J-sisäänkäynnin yhteyteen. Kuvallinen saapumisohje löytyy tältä sivulta liitetiedostona.

Henkilökunta
Arkeologian laboratoriossa työskentelee tällä hetkellä kolme henkilöä:
- Janne Ikäheimo, yliopistonlehtori (huone MN109, puh. +358-294-483 345)
- Jari Heinonen, konservaattori (huone MN108-1, puh. +358-294-483 235) 
- Jari Okkonen, yliopistonlehtori (huone MN107, puh. +358-294-483 321)

Kirjasto/arkisto
Arkeologian laboratoriossa säilytetään Oulun yliopiston kenttätoiminnan yhteydessä syntynyttä dokumentaatiota sekä kaivaus- ja inventointiraportteja. Lisäksi laboratorioon on kopioitu Museoviraston topografisesta arkistosta Pohjois-Suomea käsittelevää arkistoaineistoa.

Luu-/esinesali MN104

Salia käytetään arkeologian oppiaineen opetus- ja tutkimustilana. Salin varaustilanteen näet tästä linkistä.

Yhteystiedot
Arkeologian laboratorio
PL 1000
90014 OULUN YLIOPISTO
 

Viimeksi päivitetty: 28.7.2020