Opinnäytetyöt

 

Seuraavassa on listattu käänteisessä ilmestymisjärjestyksessä kaikki arkeologian oppiaineeseen tehdyt opinnäytetyöt pääainestatuksen (v. 1996) saamisen jälkeen. Sitä aiemmat arkeologiaa koskettelevat opinnäytetyöt on Oulun yliopistossa tehty Historian laitokselle yleiseen historian oppiaineeseen. Opinnäytetyöt ovat lainattavissa Oulun yliopiston kirjastosta. Vuodesta 2013 lähtien pro gradu -tutkielmat on julkaistu myös Oulun yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa (Jultika).
 

Väitöskirjat

 

2018 Hakamäki, Ville, Seeing behind stray finds : understanding the Late Iron Age settlement of Northern Ostrobothnia and Kainuu, Finland. 

2018 Tranberg, Annemari, Ympäristön ja ihmisen suhteen muuttuminen Perämeren rannikolla varhaismodernina aikana: Makrofossiilitutkimus kasvien käytöstä muuttuvassa maailmassa.

2018 Nordqvist, Kerkko, The Stone Age of north-eastern Europe 5500–1800 calBC. Bridging the gap between the East and the West.

2018 Modarress-Sadeghi, Mirette, Muinaisesineestä kauppahyödykkeeksi – Arkeologia, kulttuuriperintö ja kolonialistiset tutkimuskäytänteet.

2017 Väre, Tiina, Osteobiography of Vicar Rungius : analyses of the bones and tissues of the mummy of an early 17th-century Northern Finnish clergyman using radiology and stable isotopes.

2016 Kuokkanen, Tiina, Vaatetuksen luokka ja sukupuoli 1600 – 1800-lukujen Oulussa: historiallisen ajan arkeologian näkökulma.

2015 Oikarinen, Teija, Arkeologia digitaalisen aikakauden kynnyksellä.

2015 Tuppi, Juha, Carving territories: road cuttings as part of early socio-political and urban development in central Tyrrhenian Italy with special reference to Crustumerium.

2013 Kuusela, Jari-Matti, Political Economy of Bronze- and Iron Age Societies in the Eastern Coast of the Bothnian Bay CA. 1500 BC-AD 1300

2013 Kallio-Seppä, Titta, Kosteutta, puuta ja vallankäyttöä - arkeologinen näkökulma Oulun kaupungin julkisen tilan kehittymiseen 1600-luvulta 1820-luvulle

2011 Maijanen, Heli, Stature estimation from skeletal elements – General problems and small solutions

2011 Äikäs, Tiina, Rantakiviltä tuntureille – Pyhät paikat saamelaisten rituaalisessa maisemassa

2011 Nurmi, Risto, Development of the urban mind - an object biographical approach: the case study of the town of Tornio, northern Finland

2010 Lipkin, Sanna, Textile-making in central Tyrrhenian Italy from the final Bronze Age to the Republican period

2009 Puputti, Anna-Kaisa, Living with animals: a zooarchaeology of urban human-animal relationships in early modern Tornio, 1621 - 1800

2009 Vaneeckhout, Samuel, Aggregation and polarization in northwest coastal Finland: socio-ecological evolution between 6500 and 4000 cal BP

2008 Berzins, Valdis, Sarnate: living by coastal lake during the East Baltic Neolithic

2007 Ylimaunu, Timo, Aittakylästä kaupungiksi - arkeologinen tutkimus Tornion kaupungistumisesta 18. vuosisadan loppuun mennessä

2005 Torres, Joerges Xaviera, Importancia de la viruela, gastroenteritis aguda y paludismo en Finlandia entre 1749 y 1850

2005 Junno, Juho-Antti, The use of body mass prediction in paleoanthropology : defining species and mating system

2003 Herva, Vesa-Pekka, Mind, Materiality and the Interpretation of Aegean Bronze Age Art. From Iconocentrism to a Material-Culture Perspective

2003 Okkonen, Jari, Jättiläisten hautoja ja hirveitä kiviröykkiöitä. Pohjanmaan muinaisten kivirakennelmien arkeologiaa

2002 Ikäheimo, Janne, Late Roman African Cookware of the Palatine East excavations, Rome. A holistic approach. PDF

2002 Tuovinen, Tapani, The Burial Cairns and the Landscape in the Archipelago of Åboland, SW Finland in the Bronze Age and the Iron Age

1999 Costopoulos, Andre, Simulation and modelling for anthropological archaeology

1998 Paavola, Kirsti, Kepeät mullat: kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista

 

Lisensiaatintutkielmat

2006 Ylimaunu , Timo, Aittakylästä kaupungiksi. Arkeologinen tutkimus Tornion kaupungistumisesta 17. ja 18. vuosisadalla.

2003 Junno, Juho-Antti, Varhaisten hominidien lajien ja yhteisörakenteiden määrityksestä

2000 Muurimäki, Eero, Realismi ja antirealismi arkeologian tieteenteoriassa C.J. Thomsenista V.G. Childeen

1999 Ikäheimo, Janne, High-quality space-filler. African cookware and the Late Roman trade as evidenced by the Palatine East excavations, Rome

1998 Okkonen, Jari , Muinaiset kivirakennelmat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

 

Pro gradu -tutkielmat 

2020

 • Juola, Marjo, Kukkaniityltä tapulitarhaan : muistoja merkityksellisistä paikoista Pateniemen entisen sahan alueella
 • Ilosalo, Sanna, Identiteetti, materiaalinen kulttuuri ja paikat Middle-Earth: Shadow of Mordor -videopelissä
 • Tasanko, Janni, Alkuperän määrittely Oulun seudun kalloista morfologian perusteella Hefnerin metodia käyttäen
 • Rapakko, Jonas, The cultural heritage of WWII sea mines in the Gulf of Finland
 • Hiltunen, Jussi-Pekka, Jääkäriliikkeen muistomerkit, toiminta ja muistaminen Oulun ja Tervolan välisellä alueella
 • Jääskeläinen, Emilia, Koskematonta korpeako? : uusia lähtökohtia Savon myöhäisrautakautisen paikallisasutuksen tulkintaan
 • Pietiläinen, Saija, Arkistoarkeologiaa : Oravaisensaaren Pöyköpellon rakennusjäänne
 • Kuusisto, Marisa, Paikka ja paikan merkitys : Iin Illinsaari 1100–1300-luvuilla

2019

 • Taipaleenmäki, Terhi, Pöytä on katettu! : katsaus 1800-luvun alun piiposliiniastioihin Virastotalon kaivausten löytömateriaalin perusteella
 • Laitinen, Satu, Sodan muistaminen Norvajärven saksalaisella sotilashautausmaalla
 • Kuokkanen-Shrestha, Kirsi, Tähtiaurinkokello osana Tornion varhaismodernin ajan murrosta
 • Puolakka, Hanna-Leena, Anomaliana aineistossa : polttohautaukset myöhäisrautakautisissa ruumiskalmistoissa Suomen ja Karjalankannaksen alueella

2018

 • Hemminki, Noora, Vöyrin pirujen akat ja lapset – naisten ja lasten elämää 1800-luvun ruukkiyhteisössä
 • Juntunen, Laura, Kuninkaiden hevonen, sydänten valloittaja : Pura Raza Española-hevosen jalostus ja muutokset rodun morfologiassa
 • Mujunen, Johanna, Suuri muinainen, kylmä jättiläinen. Kiina-kuva kiinalaista arkeologiaa ja kulttuuriperintöä käsittelevässä suomalaisessa uutisoinnissa 1990–2015
 • Ohenoja, Laura, Martinniemen saha kulttuuriperintöprosessin rattaissa
 • Rantala, Iida, Siirtokarjalaisuus – identiteetti, materiaalinen kulttuuri ja muistamisen muodot
 • Ruotsalainen, Marita, Metallinilmaisimen käyttö inventoinnissa ennustavan mallin avulla Perämeren myöhäisrautakautisella rannikkoalueella
 • Tuovinen, Saara, Hailuodon lapset : lasten materiaalinen kulttuuri kirkkohautojen perusteella
 • Ålander, Anssi, Kulttuuriperintö ja virtuaaliturismi 

2017

 • Tiainen, Teemu, Mikroliitti Oy:n muinaisjäännösinventoinnit vuosina 2015 ja 2016 : inventoinneissa löytyneiden uusien kohteiden kvantitatiivinen tarkastelu

2016

 • Hyppönen, Anna, Jättiläisten valtakunta: jättiläistarinat osana Suomen kiinteitä muinaisjäännöksiä
 • Huhtelin, Timo, Oulun Pikisaaren pitkä kivijalallinen ja multapenkillinen rakennus keramiikka-aineiston valossa
 • Ahverdov, Anna, Tupia, saleja ja karjasuojia : keramiikan käyttö kuudessa rakennuksessa Kokkolassa, Oulussa ja Torniossa
 • Haapakangas, Pauli, Vanhojen kaivausvalokuvien uudelleenhyödyntäminen arkeologiassa : 3D-mallit ja niiden analyysi
 • Karjalainen, Joni-Pekka, The spell of iron : iron smelting experiments with stone box furnaces of the Finnish Early Iron Age
 • Nygård, Laura, Kulttuuriperintö ja kävijät kohtaavat merenkurkun maailmanperintöalueella: tarkastelussa arkeologinen kulttuuriperintö suhteessa luonnonsuojeluun.
 • Palmroos, Antti, Koristellut luuesinefragmentit Suomen kivikautisessa löytöaineistossa.
 • Korpinen, Niina, The Use of craniofacial measurements in body size estimation: implications for fossil hominins.

2015

 • Tanska, Terhi, Maakirjakartat arkeologisena tutkimuskohteena – Iin 1600-luvun tilojen paikkoja ja paikkojen merkityksiä.
 • Luostarinen, Annina, Kulttuuriympäristö kaavoituksessa: arvottaminen kaavasuojelussa Oulun kaupungin keskustassa 50 vuoden ajalla.
 • Kuvaja, Tiina, Vaihtoehtoinen menneisyys – suomalaisen näennäisarkeologian tarina
 • Kivioja, Tiina, Kyberarkeologisen museotyön haasteet ja mahdollisuudet : tapausesimerkkinä ''Keskisuomalaista elämää rautakaudella'' -näyttelysuunnitelma
 • Söderling, Sonja, Rintakehän muodon vaikutus olkaluun poikkileikkauksen muotoon luun toiminnallisen mukautumisen kautta

2014

 • Heikkinen, Mikko, Häivehautaus havaittu: tutkaluotaus Iin Illinsaaren Suutarinniemen kalmistossa
 • Koivisto, Emmi, Crowdfunding : the future of archaeology in Finland?
 • Kieleväinen, Marika, Pohdintaa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja Muonion kunnan kulttuuriperinnön hyödyntämisestä matkailussa : lähitarkastelussa esihistorialliset ja sotahistorialliset kohteet
 • Koponen, Tuuli, Kuusamon Puutteenkylän Pyhälahden ympäristöhistoria : ihmistoimintaan liittyvä siitepölyanalyysi
 • Rantanen, Päivi, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikon varhaismetallikautiset kivilajilöydöt ja -esineet
 • Nordin, Lilli, Itämeren suurten kauppa-alusten kehitys ja rakenne rautakaudelta 1600-luvulle - historiallis-etnografinen analyysi
 • Hyppönen, Panu Pekka, Salaria via usque ad lapidem XVIII : a reconstruction of the ancient road line between Porta Collina and the 18th milestone of the road

2013

 • Kivimäki, Taija Sarianna, Ateenan Dionysos-teatterin paikkamäärä
 • Riutankoski, Matleena, Jalkineet ja niihin liittyvät esinelöydöt Isokatu 11:n alueella sekä nahkakäsityöläisyys Oulussa 1600-1700 -luvuilla
 • Tolonen, Siiri, Uhraamisen sijoittuminen seidoilla. Geokemiallisia ja -fysikaalisia havaintoja ja tilallista tulkintaa Enontekiön Näkkälän, Utsjoen Sieiddakeädgin, Muonion Kirkkopahdan ja Muonion Porvinniemen seitakohteilla
 • Laitala, Raisa, Muinaistutkijoiden imago ja sukupuolisuus suomalaisessa kaunokirjallisuudessa
 • Määttä, Johanna, Leukojen koon ja käytön vaikutus kallon fenotyyppien plastisuuteen Iin Haminan arkeologisen luuaineiston valossa
 • Toratti, Sisko, Mitä uutta Pompeijista? Pompeiji viidessä suomalaisessa sanomalehdessä 1894-1910 ja 1994-2010
 • Muilu, Merja, Ukonkynsiä ja tawattomia kiwikaluja. Reisjärven Niinikosken kivikautinen koskilöytö
 • Hakonen, Aki, Tahkokangas ja metallikausien Oulujokisuu. Kalmiston ja ympäröivän muinaisjäännöskannan sekä alueen yhteisön tutkimus 3d-topografian avulla

2012

 • Palomaa, Mariko, Pääasiaa oululaisista: Päähine- ja hiuskoristelöydöt Oulun tuomiokirkon kirkkotarhasta
 • Hakamäki, Ville, Oulun Tahkokankaan kiviröykkiökohde : Ajoitus, funktio ja kulttuurinen konteksti
 • Kangasniemi, Säde, Taivalkosken kenttäratakohteet ennen ja nyt - muistitieto arkeologisen tutkimuksen tukena
 • Sarajärvi, Kati, Lasia 1300-1750- lukujen Tornionjoen varrelta : Tutkimus Kainuunkylän, Oravaisensaaren ja Tornion kaupungin arkeologisesta lasiaineistosta, sekä lasiastioiden roolista Tornion porvariston kaupunkilaistumisessa
 • Mutka, Katja, Napit vastakkain - Metallinapit ja sosiaalinen kontrolli varhaismodernin kauden Torniossa, Oulussa ja Pietarsaaressa

2011

 • Pärssinen, Salla, "Jos minä en vie, joku varastaa sen". Vedenalaisen kulttuuriperinnön arvostaminen, käyttäminen ja asenteet sitä kohtaan Suomessa sukeltajien näkökulmasta
 • Vilkama, Rosa, Hammasterveys, ruokavalio ja suuhygienian hoito 1400-1600 -luvun Pohjois-Suomessa - Iin vanhan Haminan hautausmaan vainajien hampaiden paleopatologinen tutkimus
 • Pelttari, Paula, Suomen saivot - sijainnin, piirteiden ja ympäristön tarkastelua
 • Heikkilä, Hilkka, Oulun kaupungistumisen ympäristövaikutukset mikrofossiilianalyysin valossa
 • Jormalainen, Minna, Arkeologisen kenttätutkimuksen historiaa Pohjanmaalla ja Lapissa 1800 - 1960
 • Uusitalo, Anu, Spurgu junassa? Arkeologia suomalaisessa perusopetuksessa
 • Saloranta, Anne-Mari, Tornion ja Keminmaan kulmikkaat kivikuopat: Susikuoppia vai saamelaisten uhripaikkoja?
 • Luukkonen, Mari, Tietokoneet ja digitaalinen 3D arkeologiassa
 • Nousiainen, Heli, "Vaaratarhat": kiviaitoja, röykkiöitä ja muita muinaisjäänteitä Pellon ja Ylitornion kolmella kohteella

2010

 • Slavuckis, Andrius, On the meaning of Things: The social role of amber on the Neolithic of the East Baltic: Šventoji amber gatherers
 • Väänänen, Jouni, Punainen hiekkakivi ja värien käyttö röykkiöissä
 • Heikkilä, Tiina, Alaraajan virheasentojen ja osteoartroosin välinen yhteys. Västerbjersin, La Torrecillan, Nunnan blockin, Helsingin ja Iin Haminan luukuopan aineistojen osteometrinen ja paleopatologinen tutkimus
 • Suuronen, Markus, Crustumeriumin kaivausalueen F itäpäädyn löydöt

2009

 • Oravisjärvi, Jani, Alastomat soturit ateenalaisessa punakuviokeramiikasa 530 - 390 eKr. välisenä aikana
 • Laurila, Ville, Erämaiden elämää. Tutkimus luonnonsuojelualueiden kiinteästä kulttuuriperinnöstä

2008

 • Kuusela, Jari-Matti, Esihistoriallisen konfliktiarkeologian teoria - Esimerkkitutkimus Suomen rautakaudesta
 • Korpi, Hanna-Kaisa ja Nupponen, Piia, Kollajan ja Vuotoksen tekoaltaiden rakentamisen vaikutukset alueiden arkeologiseen resurssiin - muinaisjäännösten arvottaminen
 • Hauta-aho, Raija, Kaupunki jalkojesi alla: Kaupunkiarkeologiasta kertova näyttely Oulussa 29.1. - 18.2.2008 ja arkeologian popularisointi
 • Hänninen, Eira, Oulun Virastotalon tontin vuoden 2007 kaivausten yksikön BSY 25/35 eläinluulöydöt
 • Ikonen Tiia, Oululainen kellari 1600-luvulta 1800-luvun alkuun: Rakennepiirteitä ja kehityslinjoja
 • Juopperi, Tiina, Arkeologian opiskelijoiden ja valmistuneiden arkeologien näkemyksiä opiskelusta ja työllistymisestä
 • Ruokolainen, Heidi, Menneisyyttä tulevaisuuteen – Kestävän kehityksen idea arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa, esimerkkeinä Pohjois-Suomessa vuosina 1868–1909 dokumentoituja kiinteitä muinaisjäännöksiä
 • Salo, Tiia, Valikoitu menneisyys – Arkeologian kuvat Helsingin Sanomien sivuilla
 • Alatarvas, Kaisa, Kreetan teattereiden suhde ympäristöön noin 600 eKr. - noin 300 jKr.

2007

 • Pääkkönen, Irmeli, J. V. Calamniuksen toiminta arkeologian alalla
 • Tuppi, Juha, Crustumeriumin tieuran problematiikka: Asuinpaikkatutkimukset vuosilta 2004 - 2007
 • Kuusisto, Antti, Crustumerium: The road trench burial ground. Tombs 1-2 (Sepolcreto della Trincea Viaria)
 • Miettinen, Eeva, Arkeologinen näkökulma Suomen sodan muistoihin Torniossa ja Alatorniolla 1808 - 1809
 • Modarress-Sadeghi, Mirette, Iranin arkeologiset kenttätyöt ja arkeologisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen
 • Salo, Eveliina, Liitupiippujen kuluttaminen Torniossa 1600-1700-luvuilla. Keskikadun vuoden 2002 kaivausten liitupiippuaineiston käyttöjälkitutkimus
 • Majava, Pauliina, Pudasjärven mesoliittinen kivikausi
 • Sala, Saaraliina, Torus palatinus – suulakivallin esiintyminen Oulun tuomiokirkon 1600- 1700 -lukujen hautalöydöissä

2006

 • Kuokkanen, Tiina, Suomalaisten arkeologien suhtautuminen sukupuolisuuteen vuodesta 1980 lähtien: Onko sukupuoliarkeologia löytänyt tiensä meille asti?
 • Harjula, Riikka, Saamelaiset noitahaudat Suomessa
 • Hyttinen, Marika, Tyrnävän esihistoria alueen kiinteiden muinaisjäännösten valossa
 • Lehtola, Minna, Kadonnut tehdas ja särkyneet potit: Bennvikin tehtaan toiminta ja tuotanto 1856 - 1863
 • Pelkonen, Heidi, Lapin rituaalipaikat ja niiden sijainnin tarkastelua
 • Luostarinen, Marja-Riitta, Valkosavikeramiikan tunnistaminen ja tyypittely: Pohjois-Suomen löydöt.
 • Heinäaho-Miettunen, Heli, Yli-Iin Kuuselankankaan neoliittisen asuinpaikan palaneet luut
 • Pääkkönen, Mirva, Tornion Keskikadun kesän 2002 kaivausten nuoremman punasavikeramiikan tarjoilu- ja säilytysastiat

2005

 • Leppiaho, Annika, "Kivikehiä pirunpellossa". Raahen Saloisten Tervakankaan rautakautinen kalmisto
 • Hietala, Mikko, Pronssikautisen jousiaseen rekonstruoiminen ja käyttö Oulun Hangaskankaan hautalöydön perusteella
 • Joona, Juha-Pekka, Vertaileva tutkimus Pohjois-Euroopan esihistoriallisista jousiaseista
 • Krapu, Antti, Arkeologinen inventointi ja sen karttapohjainen dokumentointi Suomessa. Malli topografisen inventoinnin dokumentointiin
 • Marin, Sanna, Koljonvirran sotahistoriallinen alue ja sen merkitys paikallisidentiteetille
 • Puputti, Anna-Kaisa, Analyysi Tornion Keskikadun kaivausten eläinten luista. Alueiden 1 ja 5 isoavihaa edeltävään aikaan ajoittuvat luut
 • Äikäs, Tiina, Varhaismetallikautiset keittokuopat Oulujokisuussa GIS-tutkimus

2004

 • Niinimäki, Sirpa, Kasvorekonstruktioiden käyttömahdollisuudet Suomessa
 • Tranberg, Annemari, Metodina arkeoentomologia. Muinaisuus hyönteisfossiilien tuottaman tiedon näkökulmasta Yli-Iin Purkajansuon kivikautisessa ympäristössä sekä Oulun kaupungin lähimiljöössä 1600-1700-lukujen vaihteessa
 • Rossi, Aki, Vain kattila ja renki? Oulun Pikisaaren pikiruukki tuotantolaitoksena ja säikeenä tervatuotteiden kansainvälisessä verkossa
 • Ronkainen, Marjaana, Saamelaisten kuva Suomen esihistorian tutkimuksessa
 • Suvanto, Maria, Suomen Kansallismuseon koptilaisten tekstiilien valmistustekniikat
 • Kallio, Titta, Dendrochronological dating of six buildings from Jan Karlsgården open-air museum and master chronology for the Åland Islands
 • Nurmi, Risto, Ab urbe Torna condita - Varallisuuden ilmeneminen Tornion kaupungin varhaisvaiheessa kahden kesällä 2002 tutkitun rakennuksen esineistön vertailun perusteella
 • Jylkkä, Kirsi, Kruunun pajasta Kemin maahan - Keminmaan Valmarinniemen rahalöydöt
 • Lipponen, Sanna, Textile-making implements from Ficana zone 4a (Italy)
 • Viljanmaa, Sami, Kuusamo [201] Oivanginjärvi Kotaniemi E. Asuinpaikka neoliittisen kivikauden lopulta Koillismaan vedenjakajaseudulla

2003

 • Kyllönen, Kimmo, Kokeellisen arkeologian teoria ja käytäntö Suomessa
 • Maijanen, Heli, Pituusarvioita 1600-700 -luvun oululaisille tuomiokirkon luuaineiston perusteella.

2002

 • Oikarinen, Teija, Yli-Iin Kuuselankankaan asuinpaikan meripihkalöydöt - osa Kierikin kivikautta
 • Eilola, Miska, Muinaisjäännöksestä matkailutuotteeksi. Pattijoen Kastellin tuotteistamissuunnitelma
 • Arminen, Katri, Yli-Iin Kuuselankankaan kivikautisen asuinpaikan tyypillinen kampakeramiikka ja Kierikin keramiikka

2001

 • Kokko, Teemu, Taottu rautanaula - esinehistoria, tila, paikka, aika ja ihminen
 • Junno, Juho-Antti, Ilmastonmuutoksen merkitys suvun Homo synnylle

2000

 • Alakärppä, Jalo & Ojanlatva, Eija, Oulun Peurasuon myöhäiskivikautinen asuinpainanne

1999

 • Herva, Vesa-Pekka, Visual image and archaeology. The case of Minoan monkeys

1998

 • Friman, Mika, Videodokumentoinnin mahdollisuuksista arkeologian tutkimuksessa ja opetuksessa
 • Sarkkinen, Mika, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kansanomaiset valinkivet
 

Sivugradut

2008 Posti,Ellen, Naamioiden symboliikkaa Egyptistä

2006 Pääkkönen, Irmeli, J. V. Calamniuksen toiminta arkeologian alalla

1997 Ylimaunu, Timo, Kvenland 1000: Perämeren rannikon ihminen rautakaudella

 

Kandidaatintutkielmat

Kandidaatintutkielmat on julkaistu Jultikassa vuoden 2016 alusta lähtien. Täyden listauksen kandidaatintutkielmista voit ladata allaolevasta linkistä.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.8.2020