Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopiston koulutustarjontaa uudistetaan. Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa.  Rinnakkaiset tutkinto-ohjelmat yh­distämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tut­kinto-ohjelmien määrää.

Opiskelijalla, joka yliopiston hallituksen päätöksen (16.12.2014, § 4) voimaan tullessa on ollut opiskelijana lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa, on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijalle hyväksiluetaan täysimääräisesti kaikki aikaisemmassa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot.

Opiskelijoihin otetaan mahdollisuuksien mukaan yhteyttä, selvitetään opintojen nykytila ja laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelija voi myös itse ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen study.architecture@oulu.fi.

 

Lakkautettu tutkinto-ohjelma Tutkinto-ohjelma, johon opiskelija siirretään
KY301 Arkkitehtuuri     KY1045 Arkkitehtuurin koulutusohjelma
   

                 

                                                                 
                            

Viimeksi päivitetty: 13.1.2016