Opinto-oppaat / vuosisuunnitelma

Opinto-oppaat

WebOodin opinto-oppaat

Arkkitehtuurin yksikön viimeisimmät opinto-oppaat 2017-19  ja 2015-17 on julkaistu sähköisenä yksikkömme omilla nettisivuilla linkissä 'Lomakkeet ja ohjeet'. Vanhemmat opinto-oppaat vuosilta 2002 -15 on julkaistu teknillisen tiedekunnan opiskelu-sivuilla.

Vuosisuunnitelma 2018 - 19

Syyslukukausi 2018 ja 1.vuosikurssin infojakso alkavat maanantaina 3.9.2018.  Ylempien vuosikurssien opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti viikolla 36 tiistaista 4.9.2018 alkaen.

Kevätlukukausi 2019 alkaa 7.1.2019.

Arkkitehtuurin opetus järjestetään lukuvuosittain vahvistettua vuosisuunnitelmaa noudattaen (linkki alla). Lukuvuosi on jaettu neljään puolen lukukauden mittaiseen opetusperiodiin: syper 1 (viikot 36 - 43), syper 2 (viikot 44-50); keper 1 (viikot 2 -10) ja keper 2 (viikot 11-20). Viikot 43, 50 syyslukukaudella ja 10 ja 20 kevätlukukaudella ovat n.k. intensiiviviikkoja, joista viikot 10 ja 43 ovat tenttiviikkoja, ja joilla lisäksi voidaan järjestää workshop-tyyppistä opetusta. Lukuvuoden lopuksi toukokuussa viikolla 20 järjestetään kandiseminaari ja viikolla 21 diplomityöseminaari. Diplomityöseminaari järjestetään kahdesti syyslukukauden ja kevätlukukauden aikana.

Normaalia lukujärjestysopetusta ei järjestetä joulutauon (viikot 51-1) eikä pääsiäistauon aikana (to - ke 18.-24.4.2019). Tarjolla olevista kesäopinnoista ilmoitetaan aina erikseen keper 2:n aikana.

Maisterivaiheen opetus on aikataulutettu lukukausittain 30 opintopisteen moduuleiksi. Opetuksesta vastaavat aineryhmät laativat itsenäisesti kunkin moduulin (=korin) lukujärjestyksen, joka on opiskelijoiden saatavilla aina lukukauden alussa TUUDO-mobiilisovelluksessa. Kursseille ilmoittaudutaan webOoodin kautta.

VUOSISUUNNITELMA 2018-19

CAD-opetus

Tarkista mikroluokan varaustilanne CAD-luentokalenterista.
Tiistai-iltapäivisin CAD-opettajat pitävät mikroluokassa kaikille avointa yleistä CAD-ohjausta.

 

DIPLOMITYÖSEMINAARIT LUKUVUONNA 2018-19

SYYSKUUN 2018 diplomityöseminaari: keskiviikkona 26.9.2018

MARRASKUUN 2018 diplomityöseminaari: keskiviikkona 21.11.2018

HELMIKUUN 2019 diplomityöseminaari: keskiviikkona 27.2.2019

TOUKOKUUN 2019 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 27.-29.5.2019

KANDISEMINAARI

Kevään 2019 kandiseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 13.-15.5.2019

KESÄOPINNOT 2018

Arkkitehtuurin yksikön kesällä 2018 tarjoamat kesäopinnot on julkaistaan yliopiston yhteisillä kesäopinto-nettisivuilla.

Toukokuun 2018 yhteinen tenttipäivä  torstaina 24.5.2018 (viikolla 21)

Kesän 2018 yhteiset tentti- ja ohjauspäivät: keskiviikko13.6.2018 ja keskiviikko15.8.2018

Harjoitustöiden ohjausaika on ke 13.6.2018 aamupäivällä kello 9-12 ja ke 15.8.2018 iltapäivällä kello 13-16, jolloin jokaisesta aineryhmästä on opettaja(t) tavattavissa.

Molempina ohjauspäivänä järjestetään yhteinen rästitenttitilaisuus: kesäkuun ohjauspäivänä 13.6.2018 iltapäivällä kello 13-16 ja elokuun ohjauspäivänä 15.8.2018 aamupäivällä klo 9-12. Tentteihin ilmoittautuminen sähköpostilla 2 viikkoa ennen tenttipäivää study.architecture(A)oulu.fi

HARJOITTELU

4505045A, Harjoittelu, 5 op, kandivaiheen valinnaisiin opintoihin kuuluva kurssi, vastuuopettaja: Petri Aarnio

450506A, Harjoittelu 2, 5 op, maisterivaiheen opintoihin kuuluva kurssi, vastuuopettaja: Petri Aarnio

450503A, Työmaaharjoittelu, 5 op, kandivaiheen valinnaisiin opintoihin kuuluva kurssi, toteutus työsuhteena (2kk) tai seurantana (6kk), vastuuopettaja: Petri Aarnio

 

webOodi

Opintojaksojen kuvaukset löytyvät webOodi-järjestelmästä, jonka kautta myös ilmoittaudutaan kursseille etukäteen erikseen ilmoitettavan aikataulun puitteissa.

Tutkinto-ohjelman sisältämien kurssien kuvaukset on julkaistu yliopiston koulutustarjonta nettisivuilla. Sivuilta löytyvien tekniikan kandidaatin ja arkkitehdin tutkintoon sisältyvien opintojen rakennekaavioista on suora linkitys webOodin opintojaksojen sisältöjen kuvauksiin. 

 

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset

Arkkitehtuurin yksikön tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousten päivämäärät löytyvät täältä .

 

Opintoneuvonta

Arkkitehtuurin yksikön opintoneuvojana toimii koulutussuunnittelija, arkkitehti Leena Kuorelahti. study.architecture(A)oulu.fi. (vastaanottoajat to ja pe klo 9:15-11:45).

Jokaisella kandivaiheen opiskelijalla on nimetty omaopettaja.

Viimeksi päivitetty: 18.9.2018