Opinto-oppaat / vuosisuunnitelma

Opinto-oppaat

WebOodin opinto-oppaat

Arkkitehtuurin yksikön vanhemmat opinto-oppaat 2017-19  ja 2015-17 on julkaistu sähköisenä yksikkön omilla nettisivuilla linkissä 'Lomakkeet ja ohjeet'. Vanhemmat opinto-oppaat vuosilta 2002 -15 on julkaistu teknillisen tiedekunnan opiskelu-sivuilla.

Vuosisuunnitelma 2020-21

Syyslukukausi 2020 ja 1.vuosikurssin infojakso alkavat maanantaina 31.8.2020.  Ylempien vuosikurssien opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti viikolla 36 tiistaista 1.9.2020 alkaen.

Kevätlukukauden 2021 opetus alkaa maanantaina 11.1.2021.

Arkkitehtuurin opetus järjestetään lukuvuosittain vahvistettua vuosisuunnitelmaa noudattaen (linkki alla). Lukuvuosi on jaettu neljään puolen lukukauden mittaiseen opetusperiodiin: syper 1 (viikot 36 - 43), syper 2 (viikot 44-50); keper 1 (viikot 2 -10) ja keper 2 (viikot 11-20). Viikot 43, 50 syyslukukaudella ja 10 ja 20 kevätlukukaudella ovat n.k. intensiiviviikkoja, joista viikot 10 ja 43 ovat tenttiviikkoja, ja joilla lisäksi voidaan järjestää workshop-tyyppistä opetusta. Lukuvuoden lopuksi toukokuussa viikolla 20 järjestetään kandiseminaari ja viikolla 21 diplomityöseminaari. Diplomityöseminaari järjestetään kahdesti syyslukukauden ja kevätlukukauden aikana.

Normaalia lukujärjestysopetusta ei järjestetä joulutauon (viikot 51-1) eikä pääsiäistauon aikana (to - ke 1.-8.4.2021). Tarjolla olevista kesäopinnoista ilmoitetaan aina erikseen keper 2:n aikana.

Maisterivaiheen opetus on aikataulutettu lukukausittain 30 opintopisteen moduuleiksi. Opetuksesta vastaavat aineryhmät laativat itsenäisesti kunkin moduulin (=korin) lukujärjestyksen, joka on opiskelijoiden saatavilla aina lukukauden alussa TUUDO-mobiilisovelluksessa. Kursseille ilmoittaudutaan webOoodin kautta.

VUOSISUUNNITELMA 2020-21

CAD-opetus

Tarkista mikroluokan varaustilanne CAD-luentokalenterista.
Tiistai-iltapäivisin CAD-opettajat pitävät mikroluokassa kaikille avointa yleistä CAD-ohjausta.

DIPLOMITYÖSEMINAARIT LUKUVUONNA 2020-21

SYYSKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 23.9.2020

MARRASKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 18.11.2020

HELMIKUUN 2021 diplomityöseminaari: keskiviikkona 3.22020

MAALISKUUN 2021 diplomityöseminaari: keskiviikkona 31.3.2021

TOUKOKUUN 2021 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 10.-12.5.2021

KANDISEMINAARI

Kevään 2021 kandiseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 17.-19.5.2021

Lisää informaatiota valmistumisesta löytyy yliopiston 'OPISKELIJALLE'- sivuilta

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57247#6500 

KESÄOPINNOT 2020

Arkkitehtuurin yksikön kesällä 2020 tarjoamat kesäopinnot on julkaistaan yliopiston yhteisillä kesäopinto-nettisivuilla.

Kesän 2020 yhteiset etäohjauspäivät: keskiviikkona 10.6.2020 ja keskiviikkona 19.8.2020 klo 13:15-16, (ohjausaikana sovittava etukäteen opettajan kanssa sähköpostilla). Elokuun ohjauspäivän järjestelyistä ilmoitetaan erikseen, mikäli kampus avataan siihen mennessä

HARJOITTELU

4505045A, Harjoittelu, 5 op, kandivaiheen valinnaisiin opintoihin kuuluva kurssi, vastuuopettaja: Petri Aarnio

450506A, Harjoittelu 2, 5 op, maisterivaiheen opintoihin kuuluva kurssi, vastuuopettaja: Petri Aarnio

450503A, Työmaaharjoittelu, 5 op, kandivaiheen valinnaisiin opintoihin kuuluva kurssi, toteutus työsuhteena (2kk) tai seurantana (6kk), vastuuopettaja: Petri Aarnio

webOodi

Opintojaksojen kuvaukset löytyvät webOodi-järjestelmästä, jonka kautta myös ilmoittaudutaan kursseille etukäteen erikseen ilmoitettavan aikataulun puitteissa.

Opintoneuvonta

Arkkitehtuurin yksikön opintoneuvojana toimii koulutussuunnittelija, arkkitehti Leena Kuorelahti. study.architecture(A)oulu.fi. (vastaanottoajat to ja pe klo 9:15-11:45).

Jokaisella kandivaiheen opiskelijalla on nimetty omaopettaja.

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN TUTKINTO-OHJELMATOIMIKUNNAN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2020 JA KEVÄÄLLÄ 2021:

Kokouset pidetään seuraavina maanantaipäivinäalkaen klo 14:15 :   21.9.2020 / 12.10.2020 / 9.11.2020 / 14.12.2020 / 1.2.2021 / 15.3.2021 / 19.4.2021 / 24.5.2021 / 16.06.2021 

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.1.2021