Uudelle opiskelijalle

 

Tämä sivu on tarkoitettu Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön uusille opiskelijoille

Ensimmäisen syksyn opinnot käynnistyvät viikolla 36 uusien opiskelijoiden infojaksolla maanantaina 31.08.2020. Varsinainen opetus alkaa viikolla 36 Vuosisuunnitelman 2020-21 ja lukujärjestyksen mukaisesti. Infojakso sisältää sekä yliopiston yhteistä ohjelmaa kaikkien tiedekuntien uusille opiskelijoille (mm. Future Factory) että arkkitehtuurin yksikössä aloittaville opiskelijoille tarkoitettuja infoja ja luentoja.

Infojakson ohjelman lisäksi sinun kannattaa heti tutustua Oulun yliopiston uudelle opiskelijalle -sivustoon, joka sisältää tärkeää ja käytännöllistä informaatiota mm. ilmoittautumisesta, asumisesta ym.

Arkkitehtuurin yksikön vuosiohjelma sekä tietoa opetusperiodeista, lomista ja muista aikatauluista löytyy tämän sivuston kohdasta vuosiohjelma

ARKKITEHTUURIN TUTKINTO-OHJELMA

Arkkitehtuurin opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa suoritetaan tekniikan kandidaatin tutkinto (arkkitehtuuri), joka on alempi perustutkinto. Tämän jälkeen opiskelija siirtyy arkkitehtuurin maisteriohjelmaan, joka johtaa ylempänä perustutkintona suoritettavaan arkkitehdin ammattitutkintoon .

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa (180 op) opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinto sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja.  Kandidaatin tutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte eli kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari.

Arkkitehdin tutkintoon johtava moduulirakenteinen maisteriohjelma (120 op) koostuu opintosuuntien moduuleista, täydentävistä ja syventävistä moduuleista sekä diplomityöstä. Kunkin moduulin (=’korin’) laajuus on 30 op ja sen sisältämät opintojaksot on integroitu yhden lukukauden mittaisiksi studiokursseiksi. Korien sisältämien opintojaksojen luennot ja harjoitustyöt tukevat toisiaan muodostaen siten yhden laajemman kokonaisuuden. Osa arkkitehdin tutkinnon kursseista on integroitu kansainväliseen maisteriohjelmaan (Master's Programme in Architecture) ja ne opetetaan englanniksi.

Arkkitehtuurin maisteriohjelma sisältää kolme eri opintosuuntaa:

  1. Yhdyskuntasuunnittelun opintosuunta
  2. Rakennussuunnttelun opintosuunta
  3. Architectural Design –opintosuunta

Viimeksi päivitetty: 23.6.2020