Hakukohteet

 

1. ARKKITEHTUURIN TUTKINTO-OHJELMA, 5 VUOTTA

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma muodostuu kahdesta peräkkäisestä tutkinnosta:  

Tekniikan kandidaatin tutkinto 3 vuotta, 180 opintopistettä

Arkkitehdin tutkinto 2 vuotta, 120 opintopistettä

Tutkinto-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat opinto-oikeuden molempien tutkintojen suorittamiseksi. Dia-yhteisvalinta

Arkkitehdin tutkinnon sisältö ja koulutusohjelman tavoitteet pohjautuvat EU:n ammattipätevyysdirektiivissä (2005/36/EY) säädettyihin arkkitehtikoulutukselle asetettuihin vaatimuksiin (artikla 46).

Arkkitehdin ammatin keskeisin tehtäväalue on perinteisesti ollut rakennusten suunnittelu. Laajentunut arkkitehdin tehtäväkenttä sisältää uudisrakennusten suunnittelun lisäksi yhä enemmän kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua sekä rakennuskannan täydennys- ja korjaussuunnittelua. Tavoitteena on ympäristön suunnittelu toiminnallisesti, teknisesti, taiteellisesti ja ekologisesti tasapainoiseksi kokonaisuudeksi alueen paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen.

Hakeminen:
  1. Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma 3v +2v
  2. Maisterihaku
  3. Siirtohaku

2. ARKKITEHTUURIN MAISTERIOHJELMA

Arkkitehdin tutkinto 2 vuotta, 120 opintopistettä

Hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suomalaisessa yliopistossa (tekniikan kandidaatti, arkkitehtuuri) tai ulkomaisessa korkeakoulussa vastaavan Bachelor-tasoisen tutkinnon (arkkitehtuurissa) tai suomalaisen rakennusarkkitehdin (amk) tutkinnon.

Maisteriohjelman opiskelija valitsee oman erikoistumisalansa kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja kansainvälinen Architectural Design. Osa maisterivaiheen kursseista opetetaan englannin kielellä.

Hakeminen

3. KANSAINVÄLINEN MAISTERIOHJELMA MASTER'S PROGRAMME IN ARCHITECTURE, 2 VUOTTA

Englanninkielinen maisteriohjelma Master's Programme in Architecture on 2-vuotinen ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelma on suunnattu ulkomaisessa korkeakoulussa arkkitehtuurin bachelor-tutkinnon suorittaneille hakijoille. Hakuaika ajoittuu joulu - tammikuulle.

Viimeksi päivitetty: 13.11.2018