Hakeminen

 

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. DIA-valinnan nettihalkulomakkeen täyttämisen ja ennakkotehtävien palautuksen hakuaikaitaulu on 14.3.2018 klo 08:0028.3.2018 (klo 15:00 UTC +2), jonka jälkeen valinta jatkuu matematiikan kokeella 21.5.2018. Matematiikan kokeen läpäisseet kutsutaan 4.-7.6.2018 järjestettäviin piirustus-ja suunnittelukokeisiin. Valintakokeet järjestetään samanaikaisesti kolmella paikkakunnalla: Aalto-yliopistossa Espoossa, Oulun yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Lue lisää hakemisesta ja valintamenettelystä. Koulutusohjelmien ja oppiaineiden esittelyt löydät kohdasta Koulutustarjonta. Lisää tietoa diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnasta sekä ennakkotehtävistä löytyy dia-valinnan nettisivustolta www.dia.fi  

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen julkaisema Arkkitehdiksi -sivu kertoo sinulle miten voit päästä opiskelemaan arkkitehtuuria ja vaikuttamaan siihen miltä maailma näyttää ympärilläsi.

Kansainvälinen maisteriohjelma

Arkkitehtuurin tiedekunnan kansainväliseen maisteriohjelmaan Master's Programme in Architecture voivat hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet ulkomaisessa ylemmässä korkeakoulussa Bachelor-tutkinnon, jonka pääaineena on arkkitehtuuri. Hakuajat syksylle 2018 ovat 14.12.2017 – 24.1.2018 sekä 14.-28.3.2018.

Erillisvalinnat

Arkkitehtuurin maisteriohjelmaan (arkkitehdin tutkinto 2 vuotta, 120 op) haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 14.-28.3.2018.

Muistathan täyttää hakulomakkeen ajoissa ja tarkistaa huolella, mitä asiakirjoja sinun tulee toimittaa hakemuksesi liitteeksi!

Siirtohaussa voi hakea opinto-oikeutta arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan, jos hakijalla on vastaava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomaisessa korkeakoulussa arkkitehdin tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa ja vähintään 30 opintopisteen laajuiset opinnot arkkitehtuurissa.  Hakuaika on 2.5.2018 klo 8:00 - 16.5.2018 klo 15:00, ja hakulomake täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi.

Ulkomaisen tutkinnon suorittaneet

Hakijoiden on osallistuttava DIA-valinnan valintakokeisiin. Jos hakija ei suorita vaadittuja kokeita, hänen hakemuksensa hylätään. Valinta suoritetaan vain valintakoemenestyksen perusteella. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidosta. Todistus on joku seuraavista:

  • Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon todistus, taso 4-5 uudella asteikolla, taso 6 vanhalla asteikolla
  • Ylioppilstutkinnossa suoritettu hyväksytty arvosana suomessa äidinkielenä tai toisena kielenä
  • Hyväksytty arvosana suomessa äidinkielenä peruskoulun päättötodistuksessa
  • Korkeakoulututkinto, jossa opetuskieli on suomi ja sen yhteydessä suoritettu opinnäyte ja kypsyysnäyte suomeksi
  • Hyvät tiedot valtionhallinnon suomen kielen kielikokeessa (pieni kielikoe)

Hakijan, joka on saanut ylioppilaskirjoituksissa vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur keskipitkässä suomessa tai arvosanan magna cum laude approbatur pitkässä suomessa, ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta suomen kielen taidosta.

Lisätietoja opetushallituksen kielitutkinnosta saat www-sivuilta: www.oph.fi> Yleiset kielitutkinnot.

Viimeksi päivitetty: 16.3.2018