VALAISTUSSUUNNITTELUN KOULUTUS 60 OP

 

Hae uuteen valaistussuunnittelun täydennyskoulutukseen!

VALAISTUSSUUNNITTELUN KOULUTUS 60 op 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestää lukuvuonna 2020–21 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden, joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin.

Koulutuksen rakenne ja opintojaksot

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitus töissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen. Syksyn opinnoissa perehdytään laajasti ja monialaisesti kaupunkivalaistuksen ja ulkovalaistuksen suunnitteluun liittyviin näkökulmiin. Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa. Koulutus toteutetaan aikavälillä 24.8.2020–31.5.2021. Koulutuksen voi suorittaa eri laajuuksissa, ensisijaisesti kuitenkin 60 op:n opintokokonaisuutena.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne), valoilmaisuun liittyvät tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset.

Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt. Hakuaika koulutukseen on 20.4. – 17.5.2020.

Koulutus on osallistujille maksuton. Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta.

Koulutusta esittelevä video

Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonian OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 20.4.2020