Tiedon valo -palkinto arkkitehti Mia Pujolin Maanalaisen työympäristön mukautuvaa ja älykästä valaistusta käsittelevälle diplomityölle

Suomen Valoteknillinen seura jakoi 3.2. Valon päivän tapahtumassa 1000 euron Tiedon valo -palkinnon ja kaksi 500 euron kunniamainintaa, joiden tarkoitus on kannustaa opiskelijoita valaisemaan tulevaisuutta ja näkemään nykyisyyden paremmin. Valaistus vaikuttaa monella tavalla ympäristöömme ja kaikkeen kokemaamme. Valo mahdollistaa näkemisen ja ajastaa ihmisen vireystilarytmit. Suomi tarvitsee valoalan osaajia erilaisiin tehtäviin niin yrityksiin kuin julkiselle sektorille, ja uusi tieto auttaa koko yhteiskuntaa.

Arkkitehti Mia Pujol, joka esitteli toukokuussa 2019 diplomityönsä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä, sai kilpailun pääpalkinnon. Työ käsitteli maanalaisen työympäristön mukautuvaa ja älykästä valaistusta, ja sen kohteena oli tiloja Pyhäsalmen kaivoksessa, jonka uusiokäyttöä tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan tiloina suunnitellaan parasta aikaa kaivostoiminnan päättyessä lähitulevaisuudessa. Työssä tutkittiin skenaarioiden ja suunnitelmien avulla, miten syvällä maan alla työskentelevien ja vierailevien tilojen käyttäjien hyvinvointia voidaan tukea sekä arkkitehtonisen valaistussuunnittelun periaatteita hyödyntäen että mukautuvan ja älykkään valaistusteknologian ratkaisuja soveltaen. Skenaarioiden päänäkökulmat olivat sirkadiaaninen rytmi, toimintoja tukeva valaistus, vuorovaikutus valon kanssa ja energiatehokkuus.

Tuomariston mukaan opinnäytetyössä on raikas näkökulma, selkeä, johdonmukainen sisältö ja käyttökelpoista dataa myös tavanomaisempien luonnonvalottomien työ- ja toimitilojen arviointiin. Lisäarvona on ansiokas kuvaus Euroopan syvimmän toiminnassa olevan ja Suomen vanhimman kaivoksen olemuksesta, historiasta ja tulevista käyttötavoista. Perimmäisen tutkimuskysymyksen käsittelyyn tekijä on ammattitaitoisesti liittänyt toimintapuitteiden ja valaistuksen dynaamisen suhteen tarkastelun. Aiheen käsittelyn konkreettisuus ja erinomainen kuva- ja kaaviomateriaali osana opinnäytetyötä antavat lukijalle käyttökelpoisia tulokulmia minkä tahansa valaistus- tai tilasuunnittelutehtävän ratkaisemiseen. Työssä on inspiroiva yhdistelmä tutkimusnäkökulmaa, analyysia ja huolellista valaistussuunnittelua.

Diplomityö toteutettiin osana Interreg-rahoitteista BSUIN – Baltic Sea Underground Innovation Network -hanketta, jota koordinoi Kerttu Saalasti -instituutti. Työ liittyy myös Arkkitehtuurin yksikön tutkimushankkeeseen Työhyvinvointia ja turvallisuutta älykkäällä valaistuksella, jota johtaa Mia Pujolin diplomityön ohjannut TkT Henrika Pihlajaniemi. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Fagerhult Oy, ja siinä on toteutettu älykkään valaistuksen pilottiympäristö kaivokseen soveltaen diplomityössä esitettyjä suunnitteluperiaatteita.

Mia Pujol: Lighting at the End of the Tunnel. The Design of Adaptive and Intelligent Lighting for an Underground Workspace, Master’s Thesis, University of Oulu, Oulu School of Architecture, 2019
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201905292233

https://callio.info/fi/

http://bsuin.eu/

Valaistusskenaarioissa on tutkittu, miten valaistus muuttuu vuorokauden kuluessa tuoden päivänvalon rytmiä maan alle, samalla tukien toimintoja ja hyvinvointia. Tiloina ravintola ja monikäyttötila ”Retka” sekä Lab 2, Callio. Kuvat Mia Pujol.

Viimeksi päivitetty: 5.2.2021