Matti Lakkala

Nykyaikaisten puurakennusten suunnittelu, ennakkokysely

Nykyaikaisten puurakennusten suunnittelun täydennyskoulutusta Oulun yliopistossa syksyllä 2021, VASTAA KYSELYYN!

Oulun yliopiston arkkitehtuurin sekä rakenteiden ja rakentamisteknologian yksiköt järjestävät syyslukukaudella 2021 vaativien nykyaikaisten puurakennusten suunnittelua käsittelevää täydennyskoulutusta.

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoille suunnatut alakohtaiset kurssit sisältävät myös yhteisiä sisältöjä ja vuorovaikutteisia osioita. Arkkitehtuurin alan osalta kurssi on jatkumoa syksyn 2020 suositulle Nykyaikainen puuarkkitehtuuri -täydennyskoulutuskurssille.

Kartoitamme parhaillaan ennakkokyselyllä mahdollisilta osallistujilta mm. toiveita kurssin sisältöön liittyen.  Kyselyyn pääsee vastaamaan alla olevasta linkistä. Vastaaminen kestää n. kolme minuuttia.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/BC66ED8870860596

Vastauksia pyydetään viimeistään 27.6. mennessä!

 

Taustaa:

Vauhdilla yleistyvässä suurimittakaavaisessa puurakentamisessa käytettävät uudet järjestelmät eivät ole vielä arkipäivää. Puun käyttö vaikuttaa rakenne- ja arkkitehtonisiin ratkaisuihin jo suunnittelun alkuvaiheissa, aiheuttaen uusia osaamis- ja yhteistyötarpeita arkkitehti- ja rakennesuunnittelulle.

Tähän tarpeeseen vastaavat kurssit järjestetään paikasta, ja suurelta osin myös ajasta riippumattomana verkko-opetuksena. Kurssien alustava laajuus on 5-10 opintopistettä, ja ne toteutetaan avoimen yliopiston kautta, jolloin opintojen hinta on 15e/op. Ilmoittautuminen alkaa elokuussa.

Kurssilla on tavoitteena luoda ymmärrystä laadukkaan arkkitehtuurin ja uusien puurakentamisen järjestelmien suhteesta ja vaikutuksesta toisiinsa, vaativien puurakennusten kontekstissa. Kurssilla painotetaan erityisesti sellaisia rakennustyyppejä, joiden suunnittelun puurakenteisena odotetaan jatkuvasti yleistyvän, kuten asuinkerrostalot ja julkisen rakentamisen osalta koulut ja päiväkodit.

Täydennyskoulutuksen valmistelua ja pilotointia rahoittaa Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma.

 

Lisätietoja:

matti.lakkala(at)oulu.fi (arkkitehtuuri)

antti.niemi(at)oulu.fi (rakennesuunnittelu)

Viimeksi päivitetty: 9.6.2021