ARKKITEHTUURIN TOHTORIOHJELMA 2014-2017 Sustainable built environment

Arkkitehtuurin tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen tutkijakurssin arkkitehtuurin alalta jatkotutkintoa valmisteleville.  Tarkoituksena on kouluttaa päteviä tutkijoita ja omaan työhönsä tutkimuksesta voimaa ammentavia suunnittelijoita. Arkkitehtuurin tohtoriohjelman aihealueet liittyvät Oulun yliopiston tutkimuksen painoaloista pohjoisuuteen, ilmastomuutokseen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen.

Arkkitehtuurin tohtoriohjelman läpikäytyään jatko-opiskelija osaa muodostaa konkreettisia tutkimuskysymyksiä ajankohtaisista arkkitehtuuriin ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvistä aiheista, kuvata ja selittää empiirisen tutkimuksen tuloksia ja arvioida teorioita, joihin tutkimus perustuu.  Jatko-opiskelija oppii käyttämään erilaisia tieteellisiä lähestymistapoja ja tutkimusmetodeja sekä tuottamaan uutta tietoa ja siten tutkimuksellaan vahvistaa arkkitehtuurin tieteenalan epistemologista pohjaa.  Tohtoriohjelma opastaa arvioimaan tutkimuksen roolia kestävän kehityksen rakentajana ja tunnistamaan uuden tutkimustiedon tarpeita arkkitehtuurin ja rakentamisen kentässä.

  •  
  • Arkkitehtuurin tohtoriohjelman aihealueet ovat:
  • Arkkitehtoninen muodonanto
  • Arkkitehtuurin historia ja teoria
  • Arkkitehtuuri ja tekniikka
  • Rakentamisen ja suunnittelun prosessit
  • Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu

Viimeksi päivitetty: 5.11.2013