Tiedekuntahallitus

Tiedekuntahallitus on yliopistolain mukainen tiedekunnan monijäseninen toimielin. Tiedekuntahallituksen toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Valittavan tiedekuntahallituksen ja eri ryhmiin kuuluvien jäsenten määrästä päättää edellinen tiedekuntahallitus.

Tiedekuntahallituksen muut kuin opiskelija- ja ulkopuoliset jäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Oulun yliopiston ylioppilaskunta valitsee tiedekuntahallituksen opiskelijajäsenet.

Tiedekuntahallituksen ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntahallitukseen valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Ulkopuolisen jäsenen tulee olla korkeakoulututkinnon suorittanut, Oulun yliopistoyhteisön ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on asiantuntemusta tiede- kunnan vahvuusaloilta.

Mikäli dekaaniksi valitaan henkilö, joka ei ole vaaleissa valitun tiedekuntahallituksen jäsen, tiede- kuntahallituksen jäsenmäärä kasvaa yhdellä. Koulutusdekaanilla on tiedekuntahallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Tiedekuntahallituksen puheenjohtajana toimii dekaani.

Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:

1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;

2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;

3) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja

4) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.           

 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan tiedekuntahallituksen varsinaiset jäsenet:

Rainer Mahlamäki, dekaani, puheenjohtaja

Anna-Maija Ylimaula, professori

Aulikki Herneoja, yliopistonlehtori

Senni Suhonen, arkkit. yo.

Jouko Leskinen, johtaja

 

Tiedekuntahallituksen varajäsenet:

Janne Pihlajaniemi, professori

Petri Aarnio, yliopisto-opettaja

Mattias Nyman, arkkit. yo.

 

Muut:           

Jukka Maamäki, hallintopäällikkö

Veli-Matti Sanaksenaho, professori, koulutusdekaani

Kari Kaskela, koulutuspäällikkö

Marika Leskelä, controller

Viimeksi päivitetty: 5.12.2016