Julkisen rakennushankkeen ennakoiva tarveselvitys kuntapalveluiden tuottamisen muuttuvassa viitekehyksessä (ETTA)

ETTA-hankkeessa tutkitaan, kuinka julkisen rakennushankkeen tarveselvitys on mahdollista kytkeä osaksi kuntapalveluiden muuttuvaa viitekehystä ennakoivalla ja monitoimijaisella tavalla. Hankkeessa selvitetään em. kytkemiseen liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on tuottaa kuntien käyttöön suosituksia julkisiin uudis- ja peruskorjausrakennushankkeisiin liittyvistä integroivista toimintamalleista, joita on mahdollista soveltaa erikokoisiin ja erityyppisiin rakennushankkeisiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa toimintavoista, jotka auttavat kuntia tekemään aikaa kestäviä ja asiakastarpeet huomioivia rakennusinvestointeja.

Tutkimuksen tulokset hyödyttävät kuntia rakennusinvestointien oikeassa kohdentamisessa sekä palveluiden laadun ja tuottavuuden parantamisessa. Hankkeessa pilotoitava toimintamalli kehittää osaltaan julkisiin hankintoihin liittyvien markkinoiden toimintaa ja vuoropuhelua, luo uusia verkostoja sekä kohtauttaa eri toimijoita. Hanke tuottaa lisäksi kuntien kiinteistöjen pitoon ja elinkaarijohtamiseen liittyvää tietoa.

Hankkeen toteuttaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta. Hankkeessa on mukana asiantuntijoita Thule Instituutista.

Hanketta rahoittavat Kunnallisalan kehittämissäätiö, Oulun yliopisto ja Sodankylän kunta.

 

Lisätietoja:

prof. Helka-Liisa Hentilä,
tutkijatohtori Emilia Rönkkö
(etunimi.sukunimi(at)oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 21.5.2015