Opinnot

Arkkitehtuurin yksikössä annettavan opetuksen tavoitteena on, että sieltä valmistuvat ovat työssään osaavia ja vastuullisia arkkitehtuurikentän toimijoita. Opiskelijoille tarjoutuu jo opintojen aikana mahdollisuuksia osallistua erilaisiin suunnittelukilpailuihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Oppimisilmapiiri on suvaitsevainen – opiskelijoita kannustetaan kehittämään luovuuttaan, ajattelemaan kriittisesti ja löytämään paikkansa arkkitehtuurin kentässä. Opiskelu osastolla on vaativaa, mutta myös palkitsevaa ja hauskaa. Yksikköön otetaan vuosittain 45 uutta opiskelijaa.

Arkkitehdin ammatin keskeisin tehtäväalue on perinteisesti ollut rakennusten suunnittelu. Laajentunut arkkitehdin tehtäväkenttä sisältää uudisrakennusten suunnittelun lisäksi yhä enemmän kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua sekä rakennuskannan täydennys- ja korjaussuunnittelua. Tavoitteena on rakennetun ympäristön suunnittelu toiminnallisesti, teknisesti, taiteellisesti ja ekologisesti tasapainoiseksi kokonaisuudeksi paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen.

 

Viimeksi päivitetty: 8.2.2018