AVAIN

AVAIN on Oulun yliopiston monitieteinen tutkimusyhteisö, jonka tutkimuskohteena ovat opiskelijoiden opintopolut yläkoulusta ammatilliseen koulutukseen tai lukioon ja edelleen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. AVAIN tukee niin koulutuksen järjestäjien toimintaa, suunnittelua ja kehittämistä kuin kansallista päätöksentekoa ministeriötasolla.

Tutkimukset perustuvat sekä kansainvälisesti harvinaisiin, laajoihin koko Suomea ja kaikkia koulutustasoja kattaviin rekisteriaineistoihin, että oppimisanalytiikan käytön, teknologiatuettujen oppimisprosessien ja pedagogisten käytäntöjen tutkimukseen, jotka täydentävät luontaisesti toisiaan.

Tutkimustietoa tuotetaan opintojen ohjauksen työvälineeksi oppilaille, opettajille, opoille, rehtoreille ja vanhemmille sekä yläkouluun että lukioihin opiskelijoiden tulevien jatko-opintovalintojen helpottamiseksi. Tutkimuksia julkaistaan AVAIN-sivuston Julkaisut-sivulla.

Oppimisanalytiikka tarjoaa digitaalisia välineitä opiskelun tehostamiseen kaikilla koulutusjärjestelmä tasoilla oleville opiskelijoille.

AVAIN palvelee myös korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijarekrytoinnin kehittämistä sekä ylioppilastutkinnon uudistamista. Viime kädessä yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat koko yhteiskunnan osaamisperustaan.