Julkaisut

 

Esitykset

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, diasarja (Jouni Pursiainen et al.)

AVAIN-tutkimusryhmässä on tarkasteltu laajaa rekisteriaineistoa (N = 46280), jossa on kaikki vuosina 2013-2015 valmistuneet ylioppilaat (lähde Ylioppilastutkintolautakunta) ja Suomessa yliopistoihin valitut opiskelijat (lähde CSC). Aineistosta on poistettu opiskelijat, joiden ylioppilastutkintotiedot eivät olleet aineistoissa sekä duplikaatit. Sama opiskelija voi esiintyä aineistossa kaksi kertaa, jos hän on saanut opiskeluoikeuden kahteen eri koulutusohjelmaan vuosina 2013-15. Tuloksia esitetään koosteina AVAIN-ryhmän verkkosivuilla taustatietona (esim. opiskelijavalintauudistus) sekä tieteellisissä julkaisuissa ja opinnäytetöissä.

Arvosanat aloittain

Tekniikka

Luonnontieteet

Humanistiset alat

Kasvatusalat

Valtiotieteet

Kauppatieteet

Taidealat

Maa- ja metsätalous

Aineyhdistelmät

 

Muita esityksiä

Jouni Pursiainen: Matemaattisten aineiden opettajien syyskoulutuspäivä Rovaniemellä 5.10.2019 (lisätty 25.10.2019)

Jarmo Rusanen: Lukion ainevalinnat ja Oulun yliopiston opiskelijavalinta, 2017

Oppimisanalytiikka ammatillisen koulutuksen kehittämisen tukena –foorumin esitykset, 16.5.2017 Kajaani

 

Tutkielmat, artikkelit ja muut julkaisut

Hakola, Mirkka (2017): Kemian ja biokemian opiskelijavalintojen taustatekijät. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston luonnontieteiden tiedekunta. (lisätty 9.5.2018)

Kaasila, Antti (2017): Matematiikkaa ja fysiikkaa opiskelemaan valittujen ainevalinnoista ja arvosanoista yo-kirjoituksissa sekä sitoutumisesta näiden alojen yliopisto-opintoihin. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston luonnontieteiden tiedekunta. (lisätty 9.5.2018)

Kaleva, S., Pursiainen, J., Hakola, M., Rusanen, J., Muukkonen, H. (2019). Students’ reasons for STEM choices and the relationship of mathematics choice to university admission. International Journal of STEM Education, 6(43). (lisätty 20.5.2020)

Kaleva, Satu (2018): Väitöstutkija Satu Kalevan pohdintaa teknologia-alasta oppilaiden ja työelämän näkökulmista (Kaleva 31.5.2018).

Kaleva, S., Pursiainen, J., Hakola, M., Rusanen, J. & Muukkonen, H. (2017). Mathematics choices in upper secondary school: a divider in Finnish educational pathways. EARLI conference 2017, University of Tampere.

Kaleva, Satu & Poukkanen, Helena (2018): Oulu taklaa osaajapulaa koulu-yritys-yhteistyöllä. TEM oppaat ja muut julkaisut. Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä, 4/2018. (lisätty 24.4.2019)

Kivelä, Outi (2017): Oulun yliopiston rekrytointialueet ja niiden muutokset vuosina 1981-2015.

Kivelä, Outi, Rusanen Jarmo ja AVAIN-tutkimusryhmä (2017): Esiselvitys Suomen ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa valituista opiskelijoista vuosina 2014–2016.

Kiviharju, Inka ja Jarmo Rusanen (2002). Opiskelijoiden rekrytointialueet vuosina 1998-2000. Korkeakoulutieto 3/2002, 44-46.

Kunnari, Jenni (2017): Lukiolaisten ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat, menestyminen ja yhteys kolmannen asteen koulutukseen pääsyyn kasvatusaloilla ja humanistisilla aloilla. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. (lisätty 10.11.2017)

Kurikka, Heli ja Jarmo Rusanen (2006): Oulun yliopistosta vuosina 1974-2004 valmistuneiden alueellinen sijoittuminen vuonna 2005.

Kurikka Heli (2008). Suomen yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen 1990-luvulta 2000-luvulle. Lisensiaatintutkielma. Oulun yliopiston maantieteen laitos.

Nikula, Ari ja Jarmo Rusanen (2009) Oulun yliopiston rekrytointialueiden dynamiikka 1999-2008. Oulun yliopisto. Hallintopalvelujen lausunnot, muistiot, selvitykset, tilastot. 55 s.

Nikula, Ari ja Jarmo Rusanen (2010) Oulun yliopistosta vuosina 1999-2003 valmistuneiden opiskelijoiden työpaikkojen alueellinen sijoittuminen ja opintoihin tyytyväisyys - 2010. Oulun yliopisto. Hallintopalvelujen lausunnot, muistiot, selvitykset ja tilastot nro 62. 54 s.

Nikula, Ari ja Jarmo Rusanen (2010). Oulun yliopistosta vuosina 1999-2003 valmistuneiden opiskelijoiden työpaikkojen alueellinen sijoittuminen ja opintoihin tyytyväisyys.

Pursiainen, Jouni, Jarmo Rusanen ja Sauli Partanen (2016). Lukion tärkein ainevalinta? Dimensio 4/2016. 21-24.

Partanen, Sauli, Jarmo Rusanen ja Jouni Pursiainen (2016). Lukiovalintoina biologia ja maantiede. Natura 3/2016. 38-40.

Venäläinen, N., Kaasila, A., Kleemola, K., Muukkonen-van der Meer, H., Rusanen, J. & Pursiainen, J. (2020) Kauppatieteiden opiskelijavalinnan uudistaminen: Mikä muuttui vuosien 2016 ja 2018 välillä? -Ainevalinnat ja alueellinen näkökulma (Tilastoneuvos) (lisätty 7.1.2020)

Virranmäki, Eerika, Hanne Mäenpää ja Jarmo Rusanen (2016). QGIS geomedian työvälineenä.  Natura 4/2016. 14-15.