University of Oulu, 2016

Ainevalintatietoa lukiolaisille

Näille sivuille on koottu tietoa lukion ja ylioppilaskokeen merkityksestä yliopistojen opiskelijavalinnassa. Erityisesti on tarkasteltu lukion ainevalintojen ja ylioppilaskokeen arvosanojen vaikutusta. Tiedot ja materiaali on tuotettu Oulun yliopistossa.

Huomaa kuitenkin, että Oulun yliopiston hakijaneuvonta löytyy osoitteesta https://www.oulu.fi/yliopisto/node/34746.

Lukiossa on hyvä tutustua omiin vahvuuksiin ja mieltymyksiin monipuolisesti oppiaineiden kautta. Tämä palvelee myös yleissivistyksen näkökulmaa. Ainevalinnat tulevat lukiossa kuitenkin vastaan ja silloin on hyvä tietää, millaista osaamista korkeakoulujen eri koulutusaloilla tarvitaan. Valintaperusteet ja korkeakouluihin valittujen opiskelijoiden osaamistausta kertovat korkeakoulujen odotuksista valittujen opiskelijoiden osaamisen ja opiskelu­valmiuksien suhteen.

Näillä sivuilla keskitytään kahteen näkökulmaan:

1. Millaisia ainevalintoja ylioppilaat ja yliopistojen eri koulutusaloille valitut opiskelijat ovat tehneet vuodesta 2013 lähtien, silloisilla valintaperusteilla.

2. Samalla tarkastellaan myös todistusvalinnan perusteita 2020: ne viestivät koulutusalojen osaamistarpeista kuten aiemmat opiskelijavalinnatkin.

Sivuston tietoja pyritään päivittämään säännöllisesti!

Lisätietoja tämän sivuston ainevalintoja koskevista tutkimustiedoista saa Jouni Pursiaiselta, puh. 040 5056114, jouni.pursiainen@oulu.fi. Oulun yliopiston hakijanauvonta (linkki yllä) palvelee muissa opiskelijavalintaa koskevissa kysymyksissä.

 

Aloita tästä on yleiskatsaus lukion ja ainevalintojen merkityksestä sekä yliopistojen opiskelijavalinnasta.

Lukuohje

Lukion oppiaineiden ja yliopistojen koulutusalojen tarkastelussa on paljon numeerista tietoa. Lukuohjeessa käydään yksiyiskohtaisesti läpi, miten kuvaajia kannattaa lukea.

 

Lukion oppiaineet yliopistojen eri koulutusaloilla

Yleistä lukion ainevalinnoista sisältää joitakin havaintoja matematiikan ja reaaliaineiden välisistä yhteyksistä sekä lukion oppiaineiden ja yliopistojen koulutusalojen sukupuolittumisesta. Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo -raportti Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan "Sata tasa-arvotekoa" -hankkeessa.

Jouni Pursiaisen esitys "Todistusvalinta ja koulutusalojen osaamistarpeet" Abipäivillä 4.-5.11.2020 Oulun yliopistossa.  Yliopistojen todistusvalinnan perusteet kertovat siitä, mitkä oppiaineet ovat kullekin koulutusalalle ja -ohjelmalle tärkeitä. Samalla ne ovat myös lukio-opintoja suunnittelevalle lukiolaiselle viesti siitä, millaista osaamista tarvitaan niillä aloilla, jotka häntä kiinnostavat. Tämä Jouni Pursiaisen tekemä analyysi todistusvalinnan perusteista antaa vastauksia näihin kysymyksiin. (lisätty 13.11.2020)

Jouni Pursiaisen esitys "Lukion ainevalinnat ja yliopistojen opiskelijavalinnat - nyt ja 2020" Abipäivillä 6.-7.11.2019 Oulun yliopistossa.

Jouni Pursiaisen esitys "Lukion ainevalinnat ja yliopistojen opiskelijavalinnat - nyt ja 2020" Kajaanin lukion vanhempainiltaa varten 13.2.2020. Tilaisuudesta on myös tallenne.

Venäläinen, N., Kaasila, A., Kleemola, K., Muukkonen-van der Meer, H., Rusanen, J. & Pursiainen, J. (2020) Kauppatieteiden opiskelijavalinnan uudistaminen: Mikä muuttui vuosien 2016 ja 2018 välillä? -Ainevalinnat ja alueellinen näkökulma (Tilastoneuvos) (lisätty 7.1.2020)

 

Reaaliaineet ja matematiikka

Biologia (lisätty 14.6.2019)

Elämänkatsomustieto (lisätty 14.6.2019)

Filosofia (lisätty 14.6.2019)

Fysiikka (lisätty 14.6.2019)

Historia (lisätty 14.6.2019)

Kemia (lisätty 14.6.2019)

Maantiede (lisätty 14.6.2019)

Matematiikka pitkä (lisätty 14.6.2019)

Matematiikka lyhyt (lisätty 14.6.2019)

Matematiikka ei (lisätty 14.6.2019)

Psykologia (lisätty 14.6.2019)

Terveystieto (lisätty 14.6.2019)

Uskonto (lisätty 14.6.2019)

Yhteiskuntaoppi (lisätty 14.6.2019)

 

Kielet. Tietoja täydennetään myöhemmin!

Englanti pitkä (lisätty 14.6.2019)

Ranska lyhyt (lisätty 14.6.2019)

Ranska pitkä (lisätty 14.6.2019)

Ruotsi keskipitkä (lisätty 14.6.2019)

Saksa lyhyt (lisätty 14.6.2019)

Saksa pitkä (lisätty 14.6.2019)

Äidinkieli ruotsi (lisätty 14.6.2019)

Äidinkieli suomi (lisätty 14.6.2019)

 

Todistusvalinnan 2020 ja aikaisempien opiskelijavalintojen vertailua.

Biokemia, Biologia ja ympäristötieteet, Biolääketiede (lisätty 17.6.2019)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutus (lisätty 17.6.2019)

Elintarviketieteet, Ravitsemustieteet (lisätty 17.6.2019)

Farmasia, Lääketieteelliset alat, Terveystieteet (lisätty 17.6.2019)

Filosofia, Historia, Teologia (lisätty 17.6.2019)

Fysikaaliset tieteet, Kemia, Matemattiset tieteet (lisätty 17.6.2019)

Geotieteet, Maantiede (lisätty 17.6.2019)

Informaatioverkostot, Tietojenkäsittelytiede, Tietojärjestelmätiede (lisätty 17.6.2019)

Kasvatusala, Logopedia, Psykologia (lisätty 17.6.2019)

Kauppatieteet, Oikeustiede, Taloustiede (lisätty 17.6.2019)

Kielet (lisätty 17.6.2019)

Kirjallisuustieteet, Kulttuurintutkimus ja taiteen tutkimus, Saamelainen kulttuuri (lisätty 17.6.2019)

Liikunta (lisätty 17.6.2019)

Maataloustieteet, Metsätieteet (lisätty 17.6.2019)

Liikunta (lisätty 17.6.2019)

Maataloustieteet, Metsätieteet (lisätty 17.6.2019)

Viestintätieteet, Yhteiskuntatieteet (lisätty 17.6.2019)

 

Viimeksi päivitetty: 13.11.2020