Poikkitieteellistä tutkimusta auringon aktiivisuuden pitkäaikaisista vaihteluista

Avaruusilmasto

Avaruusilmaston tutkimus on poikkitieteellistä tutkimusta, joka keskittyy Auringon aktiivisuuden pitkäaikaisiin vaihteluihin (kymmenistä tuhansiin vuosiin) ja sen vaikutuksiin heliosfäärissä (Auringon magneettikentän hallitsema alue avaruudessa), Maan lähiavaruudessa, ilmakehässä ja ilmastossa. Avaruussään tutkimuksessa keskitytään näihin samoihin ilmiöihin lyhyemmässä aikaskaalassa muutamasta tunnista muutamiin päiviin.

  Uutiset ja tapahtumat
  Julkaisut ja opinnäytteet
  8.2.2019

  Publications

  8.2.2019

  Opinnäytteet

  Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten tutkimuksen huippuyksikkö (ReSoLVE, 2014-2019)

  Tutkimuksessamme olemme viimeaikoina keskittyneet mm. seuraaviin avainkysymyksiin:

  • Kuinka auringon magneettikenttä ja aurinkotuuli ovat muuttuneet viimeisten 150 vuoden aikana ja miksi?
  • Kuinka geomagneettinen aktiivisuus ja Maan lähiavaruuden energeettisten hiukkasten määrä on muuttunut viimeisten 150 vuoden aikana?
  • Mistä johtuu viime aikainen voimakas Auringon aktiivisuuden lasku ja mitä vaikutuksia sillä on mm. Maapallolla?
  • Minkälaisia erilaisia vaikutuksia Auringon aktiivisuudella on ilmastossa ja ilmaston muutoksessa?
  Tutkimuksesta vastaavat
  27.2.2019 Researcher

  Ilya Usoskin

  3.5.2017 Researcher

  Timo Asikainen

  10.6.2019 Researcher

  Lauri Holappa