Ovi yliopistoon on avoin!

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Oulun yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Tervetuloa opiskelemaan!

Miksi avoimeen yliopistoon?

Täydennä osaamistasi työelämän tarpeisiin

Tutustu yliopisto-opintoihin joustavasti

Tähtää tutkintoon suorittamalla opintoja etukäteen

Opintoja iästä ja koulutuksesta riippumatta

 

Avoimen väylä - tie tutkintoon

Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot valmentavat akateemisiin opintoihin ja nopeuttavat valmistumista. Päästyäsi yliopiston perusopiskelijaksi voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa suoritetut opintosi osaksi tutkintoa.

Tutustu avoimen väylään

Opetustarjonta

Tarkat ilmoittautumistiedot löydät jokaisen opintokokonaisuuden tai opintojakson kuvauksesta. Yhteistyöoppilaitosten järjestämien opintojen osalta ilmoittautumistiedot löytyvät kyseisen oppilaitoksen nettisivuilta. 

Lukuvuoden 2020-2021 opintotarjontaa päivitetään ja täydennetään pitkin lukuvuotta 2020-2021. Varaamme oikeuden muutoksiin. 

Huomaa, että nettisivut eivät välttämättä toimi kaikilla selaimilla. Ongelmatilanteissa voit kokeilla selaimena esimerkiksi Google Chromea tai Mozilla Firefoxia.

Tutustu koko opetustarjontaan:

Syksy 2020 - kevät 2021 Kesä 2020 Syksy 2019 - kevät 2020

 

Humanistisissä tieteissä tutkitaan kultuuria ja ihmisten tuottamia kulttuurisia tapoja, esimerkiksi kieltä, historiaa, uskontoa tai taiteita. Humanististen tieteiden opiskelu lisää yleissivistystä ja niiden avulla voi oppia ymmärtämään itseään ja yhteiskuntaa. Humanistisia aineita opiskelleet sijoittuvat työelämässä usein viestintä- ja mediatyöhön, suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä tutkimuksen pariin. Aineenopettajan pätevyyden humanistiselta alalta voi hankkia esim. kieliaineista sekä useista reaaliaineista.

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021 Kesä 2020 2019 - 2020 2018 - 2019

Kasvatusalojen opintojen keskiössä on ihmisen koko elinkaaren kattava kasvatus ja koulutus varhaiskasvatuksesta lasten ja nuorten oppimiseen ja opettamiseen ja edelleen koulutuksen suunnitteluun sekä muihin asiantuntijatehtäviin.

Avoin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman Oulun yliopiston tutkintoihin kuuluvia kasvatustieteellisiä opintoja. Suurin osa kasvatustieteellisistä opinnoistamme sopii kenelle tahansa kasvatuksen, opettamisen ja koulutuksen ilmiöistä kiinnostuneille. Kasvatustieteellisten opintojen valikoimamme tarjoaa siis mahdollisuudet oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen, yliopisto-opintoihin tutustumiseen ja yliopisto-opiskeluun valmistautumiseen tai ihan vain oman tiedonjanon sammuttamiseen. Tarjoamme opintoja lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina. Opetuksen toteutustapa vaihtelee oppiaineittain.

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021 Kesä 2020 2019 - 2020 2018 - 2019

Opintojen tavoitteena on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekaaniset prosessit. Keskeistä on antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista ja tutustuttaa opiskelijat todelliseen yritysympäristöön ja liiketoiminnan haasteisiin. Kauppatieteelliset opinnot toteutetaan lähiopintoina.

Huomaa, että kauppatieteiden avoimen väylän opinnot alkavat jo kesällä 2020.

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021 Kesä 2020 2019 - 2020 2018 - 2019

Kieli- ja viestintäkoulutuksen opinnot ovat pääosin koulutusalakohtaisia ja niiden tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa opintojensa ja tulevan ammattinsa vaatimat kieli- ja viestintätaidot sekä kulttuurien tuntemusta. Kieliopintoja tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa sekä muissa yhteistyöoppilaitoksissa. Tarkemmat opinto-ohjelmat ja lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy oppilaitosten sivuilta.

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021Kesä 2020 2019 - 2020 2018 - 2019

Luonnontieteiden opiskelu on monipuolista sekä työtavoiltaan että sisällöltään ja antaa valmiudet useisiin työtehtäviin. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tieteenalansa perusteet, käsitteistön, menetelmät ja keskeisimmät teoriat ja pystyy soveltamaan tietojaan käytäntöön. Peruskurssien merkitys on suuri, joten sen vuoksi näiden kurssien sisällöt ovat kunkin aineen keskeisintä materiaalia, jonka pohjalle myöhemmät opinnot rakentuvat. Luonnontieteelliset opinnot järjestetään perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena (POIA -opinnot)

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021 Kesä 2020 2019 - 2020 2018 - 2019

Lääketieteen opinnoissa syvennytään muun muassa lääketieteen ammattieettisiin ohjeisiin, tiedonhakuun sekä lääketieteen rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Opinnot tarjoavat opiskelijalle työkaluja tieteellisen tiedon arvioimiseen, syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen sekä katsauksen lääketieteen perusteisiin. Opinnot toteutetaan pääosin verkossa, jossa opiskelija työskentelee itsenäisesti omien aikataulujensa mukaisesti. Pääpaino on lääketieteellisen kirjallisuuden ymmärtämisessä. Lääketieteen opinnot soveltuvat kaikille lääketieteestä tai hammaslääketieteestä kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021 2019 - 2020

Oulun yliopistossa tekniikan korkeakoulutus ja akateeminen tutkimus ovat osa monialaista kokonaisuutta. Oulussa teknisiä tieteitä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan tiiviissä yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen valmistavan teollisuuden, tutkimuslaitosten sekä viranomaistahojen kanssa. Oulun seudun teknologiamenestys perustuukin pitkälti yliopistoyhteisön ja alueen muiden toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Teknillinen tiedekunta edustaa Suomen pohjoisten luonnonvarojen hyödyntämisen huippuosaamista. Biomassan, mineraalien ja teräksen prosessien, materiaaliymmärryksen ja sovellusten osaaminen kattaa tuotantoketjujen lisäksi myös ympäristövaikutukset ja niiden minimoinnin sekä taloudelliset näkökohdat.

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021 Kesä 2020 2019 - 2020 2018 - 2019

Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Opinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteisiin ja toimintamalleihin sekä alan tutkimuskohteisiin. Opiskelu terveystieteiden opinnoissa on vuorovaikutteista ja monimenetelmäistä työskentelyä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Koulutus antaa valmiuksia tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä tieteelliseen koulutuksen jatkamiseen.

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021 2019 - 2020 2018 - 2019

Oulun yliopistossa tietojenkäsittelyä ja tietokniikkaa opiskellaan ja opetetaan läheisessä yhteistyössä muiden tieteenalojen kanssa. Tietojenkäsittelytieteiden opinnoissa korostuvat ohjelmistokehitys ja informaatioteknologian hyödyntäminen. Tietotekniikan koulutuksen pääpaino on tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja tuotannossa tarvittavien valmiuksien antamisessa. Elektroniikan ja tietoliikenteen opintojen pääpaino on matematiikan, fysiikan ja signaalinkäsittelyn ohella ns. ammattiaineissa, jotka keskittyvät elektroniikkasuunnitteluun, tietokonetekniikkaan ja ohjelmointiin, mittaustekniikkaan, elektroniikan komponentteihin ja materiaaleihin sekä tietoliikennetekniikkaan.

Tutustu alan opetustarjontaan:

2020 - 2021 Kesä 2020 2019 - 2020 2018 - 2019

"Kaikenkaikkiaan todella hyvä kokemus ja hieno juttu avoin yliopisto, innostuin tosiaan!"