Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Humanistisissä tieteissä tutkitaan kultuuria ja ihmisten tuottamia kulttuurisia tapoja, esimerkiksi kieltä, historiaa, uskontoa tai taiteita. Humanististen tieteiden opiskelu lisää yleissivistystä ja niiden avulla voi oppia ymmärtämään itseään ja yhteiskuntaa.  Humanistisia aineita opiskelleet sijoittuvat työelämässä usein viestintä- ja mediatyöhön, suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä tutkimuksen pariin. Aineenopettajan pätevyyden humanistiselta alalta voi hankkia esim. kieliaineista sekä useista reaaliaineista.

Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opinnot lukuvuonna 2018-2019

Historia, kulttuuri ja viestintä >

Kielet ja kirjallisuus >
Saamen kieli ja kulttuuri >

HUOM! Tarkista ilmoittautumisajat yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

 

Historia, kulttuuri ja viestintä

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston 
Ilmoittautuminen auki
 

Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op
Kajaani
Kainuun kesäyliopisto
 

Elämänkatsomustieto, aineopinnot 35 op 
Raahe
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Ilmoittautuminen auki

 

Filosofia

Filosofia, perusopinnot 25 op 
Oulu, Raahe, Ylivieska
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Ilmoittautuminen auki
 

Filosofia, perusopinnot 25 op 
Kajaani
Kaukametsän opisto


Filosofia, aineopinnot 35 op 
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Ilmoittautuminen auki

 

Historia

Historia, perusopinnot 25 op
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 


Historia, perusopinnot 25 op
Kokkola
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Kevät 2019
 

Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op
Rovaniemi
Lapin kesäyliopisto
Kevät 2019

 

Lakitieto

Lakitiedon kurssi, 5 op 
Oulu 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Kevät 2019

 

Logopedia

Logopedian sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 

 

Viestintä

Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op
Rovaniemi
Lapin kesäyliopisto
 

Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op
Helsinki
Helsingin seudun kesäyliopisto
 

Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op
Joensuu
Riveria kesäyliopisto
 

Viestintä, perusopinnot 25 op 
Oulu, verkko-opinnot
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Ilmoittautuminen auki


Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op 
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
kevät 2019

 

Kielet ja kirjallisuus

 

Englantilainen filologia, perusopinnot 25 op
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
 

Inarinsaamen peruskurssi I, 5 op
Rovaniemi
Lapin kesäyliopisto
Kevät 2019
 

Kirjallisuus, perusopinnot 25 op
Rovaniemi
Lapin kesäyliopisto
Kevät 2019
 

Latinan alkeiskurssi, 5 op
Lähiopinnot
Kokkola
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto


Latinan jatkokurssi, 5 op 
Kokkola
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Kevät 2019

 

Saamen kieli ja kulttuuri

Pohjoissaame vieraana kielenä, 15 op
Rovaniemi
Lapin kesäyliopisto

 

 

Viimeksi päivitetty: 21.1.2019