Ilmoittautuminen, maksut ja maksuperusteet

Avoimessa yliopistossa voit opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Voit ilmoittautua opintoihin suorittamaan joko opintokokonaisuutta tai yksittäistä opintojaksoa. Opinto-oikeuden saa useimpiin avoimen yliopiston opintoihin suoraan ilmoittautumalla. Syksyllä pidetyn avoimen yliopiston orientaatiotilaisuuden materiaalit löytyvät täältä.

Mikäli opintoihin ilmoittautuminen ja opinto-oikeuden saaminen tapahtuu edellä mainitusta poikkeavalla tavalla tai opinnoissa on paikkarajoitus, ilmoitetaan tästä opintojakson tai opintokokonaisuuden opetusohjelmassa.

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköisessä ILPA-ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu opetustarjonnasta löytyvien ilmoittautumislinkkien kautta. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Yhteistyöoppilaitoksen järjesteämän opetuksen ilmoittautumistiedot löytyvät yhteistyöoppilaitosten verkkosivuilta.

Mikäli et voi ilmoittautua sähköisesti ILPA-järjestelmässä, ota yhteyttä: avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Niiden opintojen osalta, joissa ei poikkeuksellisesti käytetä ILPA-järjestelmää, erilliset ilmoittautumisohjeet on annettu opetusohjelmassa.

Ilmoittautuminen tulevan lukuvuoden (2020-2021) opintoihin alkaa Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen osalta 7.8. klo 9.00 ja muiden opintojen osalta 12.8.2019 klo 9.00.

Ilmoittautujan ohjeet ILPA-järjestelmän käyttöön

 

Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Oulun yliopiston järjestämän avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksut noudattavat pääsääntöisesti alla olevaa hinnastoa. Mahdolliset hinnastosta poikkeavat opintomaksut ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa.

Perusopinnot 25 op

375 euroa

Aineopinnot 35 op

525 euroa

Yksittäinen opintojakso

15 euroa/opintopiste

Avoimista yliopisto-opinnoista perittävät maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1436/2014). Sen mukaan yliopiston perimä maksu voi olla korkeintaan 15 euroa myönnetyn opinto-oikeuden opintopistettä kohden. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Avoimen yliopisto-opetuksen maksut ovat julkisoikeudellisina saatavina perintäkelpoisia.
 
Opintomaksulla opiskelija saa opiskeluoikeuden niihin opintoihin, joihin hän on ilmoittautunut. Omien voimassaolevien opiskeluoikeuksien keston voi tarkistaa WebOodi-järjestelmästä (henkilötiedot). Opiskeluoikeusaika ei ole sama kuin opintojakson suorittamisaika, joka on usein lyhyempi kuin opiskeluoikeusaika. Opintomaksu kattaa myös opintoneuvonnan ja ohjauksen, opiskelija- ja opintosuoritustietojen rekisteröinnin, opintosuoritusotteet ja todistukset, opintojaksoon tai -kokonaisuuteen kuuluvat kuulustelut sekä tietohallinnon ja kirjaston peruspalvelut. Kurssimateriaalista ja opetuksen järjestämisestä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla voidaan periä erillinen maksu (ilmoitetaan erikseen opinto-ohjelmassa).
 

Läsnäolevilla Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollista osallistua maksutta joko oman tiedekuntansa tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiöiden puitteissa. Kun haluat ilmoittautua avoimen yliopiston opintojaksolle,  ota yhteyttä osoitteeseen avoin.yliopisto@oulu.fi. Kirjaa viestiin opintojakson nimi, oma nimesi, tiedekuntasi ja opiskelijanumerosi. Saat vastausviestissä ilmoittautumislinkin opintojaksolle.

Lisäksi suuri osa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämistä opinnoista ovat Oulun yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, mikäli opintojaksot ovat hyväksytty opiskelijan HOPSiin. Ole yhteydessä HOPSin päivittämisen osalta tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijaan. Huom: opinnot voivat olla myös muiden yliopistojen tarjoamia opintoja. Jos opetus on maksutonta, siitä on erikseen maininta PPKYO:n järjestämän opintokokonaisuuden tai opintojakson kohdalla. Opintoihin ilmoittaudutaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston verkkosivuilta.

Yksittäiset opintojaksot: Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle on sitova eikä opintomaksua palauteta ilmoittautumisen jälkeen. Yksittäisen opintojakson opintomaksu palautetaan ainoastaan, mikäli opiskelija ei voi suorittaa opintoja jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen vuoksi. Tässä tapauksessa opiskelijan tulee esittää perumisen yhteydessä lääkärintodistus josta ilmenee edellä mainitun lääketieteellisen tai terveydellisen esteen estävän opiskelijaa aloittamasta opinnot. Lisätietoja sähköpostitse avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Yli 10 opintopisteen opintojaksot: Opintojaksoon ilmoittautumisen opiskelija voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua. Tämän jälkeen opintonsa peruvalta opiskelijalta pidätetään opintojakson hinnasta 50 euron peruutusmaksu.  Opintojakson opintomaksu palautetaan opiskelijalle 50 euron ylimenevältä osalta opintojakson käynnistymiseen saakka.

Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen opiskelija voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua. Tämän jälkeen opintonsa peruvalta opiskelijalta pidätetään opintokokonaisuuden hinnasta 50 euron peruutusmaksu. Opintokokonaisuuden opintomaksu palautetaan opiskelijalle 50 euron ylimenevältä osalta opintokokonaisuuden käynnistymiseen saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan opintojen käynnistyttyä, pidätetään opintokokonaisuuden hinnasta perumismaksun lisäksi alkaneiden opintojaksojen opintomaksu. Opintokokonaisuuden opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli opiskelija ei voi suorittaa opintoja jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen vuoksi. Tässä tapauksessa opiskelijan tulee esittää perumisen yhteydessä lääkärintodistus josta ilmenee edellä mainitun lääketieteellisen tai terveydellisen esteen estävän opiskelijaa aloittamasta opinnot. Sellaisten opintokokonaisuuksien osalta, joissa on opiskelijakiintiö, peritään koko lukukauden opintomaksu.

Ilmoittautumisen peruminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Mikäli opinnot joudutaan perumaan avoimen yliopiston toimesta, maksetut opintomaksut palautetaan opiskelijalle kokonaisuudessaan.

 

Viimeksi päivitetty: 13.11.2020